Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne

Autor: Karolina Marlga

Podobnie jak „Fortepian Szopena” czy „Do obywatela Johna Browne’a”, wiersz „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?” Kamil Cyprian Norwid poświęcił znanej osobie. Nie jest to jednak tytułowa postać – jak w przypadku wcześniej wymienionych liryków – lecz romantyczny wieszcz, Adam Mickiewicz.

Różnica między analizowanym dziełem a przywołanymi tytułami tkwi jeszcze w tym, iż przypomnienie sylwetki poety jest tylko punktem wyjścia do refleksji ogólnej.

Bezpośrednim impulsem do napisania wiersza była śmierć autora „Pana Tadeusza”, 26 listopada 1855 w Konstantynopolu, a dokładnie przewiezienie jego zwłok do stolicy Francji. Przebywający wówczas w Paryżu Norwid postanowił uwiecznić postać poety w formie poetyckiego hołdu oraz ustosunkować się do rozgorzałej dyskusji w sprawie miejsca pochówku Mickiewicza. Osią zapalną konfliktu był spór emigracji na temat miejsca spoczynku poety – w Paryżu, gdzie żył i tworzył przez wiele lat, czy w Stambule, gdzie zmarł.

Z napisanego w styczniu 1856 roku liryku przemawia smutna refleksja Norwida na temat relacji między społeczeństwem a wybitną jednostką, szacunku pokoleń dla wielkich ludzi. Często są oni niezrozumiani i nieszczęśliwi za życia, a nawet po śmierci nie uzyskują należnej im czci. Poprzez wspomnienie losu takich znakomitych umysłów, jak tytułowy Sokrates, któremu po śmierci Ateńczycy postawili statuę ze złota, Dante Alighieri – to jemu poświęcono dwa groby, Krzysztof Kolumb, Tadeusz Kościuszko czy Napoleon Bonaparte. Nuta goryczy wysnuta jest z osobistych doświadczeń Norwida, poeta próbuje rozprawić się z dręczącymi go wewnętrznymi demonami na temat własnego końca.

„Wymowę tego utworu nietrudno skojarzyć z sytuacją samego autora – nie do końca akceptowanego i rozumianego, a nawet odrzucanego przez współczesnych. Podobnie rzecz miała się z innymi wielkimi indywidualnościami na przestrzeni wieków. Dopiero po upływie wielu lat doceniono ich geniusz i oryginalność myśli. Kiedy żyli, brakowało dystansu do właściwej oceny ich dokonań. Efektem uznania ich wielkości przez późniejsze pokolenia były m.in. ekshumacje i powtórne pogrzeby – już z honorami i w starannie wybranym miejscu, gdzie można czcić niegdyś wyklętego czy zapomnianego myśliciela, odkrywcę, artystę itp.” (D. Polańczyk, „Poezje Kamila Cypriana Norwida”, Lublin 2002).
Jak się później okazało, obawy autora „Promethidiona” okazały się słuszne - nie doceniony, samotny, zmarł w paryskim przytułku dla bezdomnych w Ivry.

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies