Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Grób Agamemnona - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Napisany wskutek fascynacji antyczną kulturą, a zwłaszcza „Iliadą” Homera, oraz w wyniku zwiedzenia ruin starożytnych Myken wiersz Juliusza Słowackiego „Grób Agamemnona”, pod pozorem nawiązań do mitologii i historii Grecji podejmuje metaforyczną refleksję nad dziejami zniewolonej wówczas Polski oraz wykłada poglądy autora nad rolą poety.

Utwór dzieli się na dwie wyraźne części, z których pierwszą stanowią przemyślenia i wnioski podmiotu lirycznego na temat poezji, formułowane podczas zwiedzania grobowca antycznego króla, jednego z bohaterów eposu Homera „Iliada”, Agamemnona. Wiersz rozpoczyna się refleksją nad aktualną kondycją psychiczną autora:
„Niech fantastycznie lutnia nastrojona
Wtóruje myśli posępnj i ciemnj;
Bom oto wstąpił w grób Agamemnona,
I siedzę cichy w kopule podziemnj,
Co krwią Atrydów zwalana okrutną.
Serce zasnęło, lecz śni. - Jak mi smutno!”.

Po przekroczeniu progu grobowca, podmiot znalazł się w podziemnej kopule, wokoło zapanowała cisza, a serce zwiedzającego wypełnił smutek, czego nie ukrywa, wzmacniając swoje wyznanie wykrzyknikiem. Podmiot charakteryzuje siebie jako człowieka skromnego, cichego, pokornego.

Kolejna strofa rozpoczyna się przywołaniem dźwięku złotej harfy, który teraz, w zimnej i ciemnej budowli można przywołać jedynie we wspomnieniach:
„O! jak daleko brzmi ta harfa złota,
Którj mi tylko echo wieczne słychać!”.

Struna z homerowej harfy inspiruje podmiot do sformułowania porównania jej do promienia słońca, wdzierającego się do grobowca poprzez zasłonę z liści:
„Tylko się słońcu stała większa szpara,
I wbiegło złote, i do nóg mi padło.
Zrazu myślałem, że ten co się wdziera
Blask, była struna to z harfy Homera;”.

Prozaiczna wycieczka po podziemnym grobowcu za sprawą poetyckiej wyobraźni Słowackiego staje się wędrówką po mitycznej krainie. Ciszę przerywa w niej jęk Elektry, czyli odgłos wiatru, zwykła pajęczyna przestaje być skutkiem mozolnej pracy pająka czy efektem unoszącego się kurzu, stając się... nicią Arachny. Poza tym wnętrze grobowca zamieszkują duchy, rozpoznane w unoszących się w powietrzu w formie puchu nasion kwiatów. Cały opis podziemnej mogiły opiera się w największej mierze na wrażeniach zmysłowych.
W kolejnych wersach podmiot przyznaje się do swej niedoskonałości. Odczuwa ją zwłaszcza po przypomnieniu sobie twórczości najwybitniejszego antycznego epika. Nie potrafi wydobyć dźwięków ze strun przywoływanego instrumentu, nie może nawet dotknąć harfy, bowiem Polacy nie zapisali się w historii jako autorzy zwycięskich, bohaterskich czynów, w przeciwieństwie do przodków Homera. Słowacki skarży się na trudności we właściwym odbiorze jego poezji wśród czytelników, nazywając ich „słuchaczami głuchymi”:
„I wyciągnąłem rękę na ciemności,
By ją ułowić i napiąć i drżącą
Przymusić do łez i śpiewu i złości
Nad wielkiem niczm grobów i milczącą
Garstką popiołów: - ale w mojm ręku
Ta struna drgnęła i pękła bez jęku.

Tak więc - to los mój na grobowcach siadać
I szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych.
To los mój senne królestwa posiadać,
Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych
Albo umarłych - i tak pełny wstrętu...”.

To właśnie rozważania na temat Polski i Polaków rozpoczynają drugą części dzieła.
Dokonanie podsumowania wielu lat twórczej aktywności jest w wypadku Słowackiego bardzo gorzkie i pesymistyczne. Choć przede wszystkim pragnie w swoich wierszach wyłożyć Polakom przyczyny klęski powstania listopadowego oraz powtarzane wielokrotnie błędy, składające się na wieloletnią utratę niepodległości, często jest nierozumiany i błędnie interpretowany.

Druga część „Grobu” zawiera oryginalną, plastyczną i bardzo ekspresyjną metaforę: oto Słowacki mknie na koniu przez greckie tereny:

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies