Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Moja ojczyzna - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Temat wiersza Kamila Cypriana Norwida „Moja ojczyzna” oscyluje wokół zagadnienia tożsamości narodowej, kwestii prawdziwego patriotyzmu i tego na pokaz, miłości do kraju dzieciństwa przejawiającej się jako umiłowanie wspólnej tradycji, kultury i misji dziejowej. Utwór jest swoistym wyznaniem wiary Norwida, przepełnionym dojrzałymi treściami filozoficznymi, poruszającym problemy egzystencjalne. Autorska refleksja na temat polskości, ojczyzny, narodu sprawia, iż poeta zyskuje tytuł „apostoła polskości”.

Cały tekst utrzymany jest w duchu polemiki, za czym przemawia pierwsza i ostatnia strofa, a dokładniej sformułowania: „Kto mi powiada” oraz „ Niechże nie uczą mnie”. Pierwszoosobowy podmiot liryczny podejmuje dyskusję z osobą posiadająca inne zdanie i chcącą mu je narzucić. Czyni to nie wprost, lecz pośrednio. Jego słuchacz jawi się jako przedstawiciel niezidentyfikowanej, niechętnej mu grupy, cały czas indoktrynującej swoje zdanie i nieakceptującej tego, że ktoś posiada własną koncepcję patriotyzmu.

Pierwsza strofa liryku jest zwróceniem uwagi na fałszywy patriotyzm, przejawiający się w powierzchowności uczuć skierowanych do ojczyzny. W sensie praktycznym widać go w przywiązaniu ludzi do krajobrazu, przyrody czy tradycji ojczystej ziemi, a przecież ojczyzna to coś więcej niż tylko ziemia, przyroda danego kraju:
„Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna,
Że - to jej stopy”.
Zdaniem podmiotu lirycznego wymienione walory – „Pola, zieloność, okopy, / Chaty i kwiaty, i sioła” – to jedynie „stopy” ojczyzny. Choć są jej elementem, to stanowią jedynie drobną część jej majestatycznego piękna i niedefiniowalnego znaczenia, oscylującego wokół bogatej tradycji kulturowej, religijnych obyczajów czy zasad społecznych.

Otwierająca dzieło zwrotka przynosi informacje na temat relacji łączącej utożsamianego z podmiotem Norwida z jego ojczyzną. Jest to więź głęboka i prawdziwa, wykraczająca poza umiłowanie łąk czy zachwyt naturalnym bogactwem, co poeta udowodnił swoim życiorysem.
„Cyprian Norwid urodził się w niebogatym wprawdzie, ale dostatnim polskim dworze. Umarł zaś w całkowitym niemal zapomnieniu w domu św. Kazimierza pod Paryżem. Jego biografia może więc stanowić model losów polskich wygnańców tamtej epoki, którzy z posiadłości szlacheckich trafiali do przytułków w Europie Zachodniej. W przypadku Cypriana Norwida tragiczny los był jednak następstwem świadomego wyboru i konsekwencją obranej drogi artystycznej, kreującej kosztem łatwej kariery, intelektualną formułę poezji, której współcześni poecie odbiorcy nie byli w stanie pojąć” (E. Szymanis, „Odnaleźć w sobie cień boskości”, [w:]„Ojczyzna Polszczyzna” 1997 nr 3 s. 12-15).
W drugiej zwrotce autor dokonuje zestawienia miłości do ojczyzny z miłością do dziecka. Skupia się na procesie „zakochiwania”, czyli narodzi i rozwoju uczucia:
„Dziecka - nikt z ramion matki nie odbiera;
Pacholę - do kolan jej sięga;
Syn - piersi dorósł i ramię podpiera:
To - praw mych księga”.
Treścią jego życiowego dekalogu jest nierozerwalność jego życia z losem ojczyzny. Miłość do ojczystego kraju jest niczym miłość do matki. Gdy człowiek jest mały, spokojnie zasypia w matczynych objęciach. Z upływem kilku lat staje się coraz większy, z czasem dosięga już kolan rodzicielki, by wreszcie jako dorosły i samodzielny człowiek stać się podporą i oparciem dla starzejącej się opiekunki. Tak samo jest z ojczyzną – to ona kształtowała osobowość podmiotu podczas jego dorastania, więc teraz – we wieku dojrzałym – powinien stanąć w jej obronie.

Trzecia strofa to poetyckie podkreślenie przez podmiot liryczny dwoistości duszy i ciała człowieka:

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies