Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Wiadomości wstępne

Podobnie jak liryk „Grób Agamemnona”, wiersz „Rozmowa z piramidami” został napisany podczas podróży Juliusza Słowackiego na Wschód. Poeta wybrał się w nią w 1836 roku. Podróżując po malowniczych krajach, takich jak Korynt, Ateny, Aleksandrię, Kair, Teby, Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Damaszek czy Bejrut, zachwycił się Egiptem, a dokładnie największą z tamtejszych piramid, piramidą Cheopsa, uznaną przez starożytnych Greków za jeden z Siedmiu Cudów Świata.

Tak jak przywołany „Grób” zawiera refleksje poczynione w czasie zwiedzania podziemnego miejsca pochówku króla, tak „Rozmowa” jest zapisem wędrówki na szczyt piramidy oraz zajrzenia do jej wnętrza. Odczytawszy wyryty na wznoszącym się na prawie 147 metrach (obecnie, wskutek ścięcia wierzchołka w czasie odbudowy, 138,75) polski napis: „Przekażcie wiekom pamiętny dzień 29 listopada 1830”, poeta zacząć rozmyślać o sytuacji swej ojczyzny, o roli poety i poezji w tych trudnych czasach, o tułaczym losie emigranta, jaki przyszło mu wieść.

Zainspirowany widokiem kamiennej budowli służącej kiedyś za miejsce pochówku, Słowacki poszukuje odpowiedzi na pytanie o istnienie grobowca polskiego ducha narodowego.

Interpretacja i analiza

Tematyka liryku Juliusza Słowackiego „Rozmowa z piramidami” oscyluje wokół wrażeń z wycieczki podmiotu lirycznego w głąb egipskich budowli, stanowiących miejsce pochówku bogatych obywateli.

Zwiedzanie niezwykłego obiektu, uznanego za jeden z Siedmiu Cudów Świata, stanowi punkt wyjścia dla refleksji o niewoli Polski. Utwór rozpoczyna się apostrofą do tytułowych piramid:
„Piramidy, czy wy macie
Takie trumny, sarkofagi,
Aby miecz położyć nagi,
Naszą zemstę w tym bułacie
Pogrześć i nabalsamować,
I na późne czasy schować?”.

W tym pytaniu retorycznym podmiot podejmuje motyw podtrzymywania inicjatywy walki, ukrycia „nagiego miecza”, symbolu zemsty, „na późne czasy”, gdy dążenie do odzyskania niepodległości przez Polskę z pustej idei stanie się realną możliwością, gdy miłość do ojczyzny będzie silniejsza, niż strach o własne życie.
Pierwsza strofa kończy się odpowiedzą piramid. Zapraszają one podmiot do wejście w głąb budowli i pozostawienia w ich kamiennych ścianach „miecza”:
„- Wejdź z tym mieczem w nasze bramy,
Mamy takie trumny, mamy”.

Połączenie wypowiedzi podmiotu oraz tytułowych piramid jest dowodem na dialogowość dzieła Słowackiego.

W kolejnym fragmencie tekstu, rozpoczynającym się podobnie jak pierwsza zwrotka i dwie kolejne apostrofą i pytaniem, podmiot podejmuje wątek przechowania ciał „męczenników” w taki sposób, aby – gdy przyjdzie właściwy moment na kontynuowanie walki, oni byli gotowi i zwarci, mimo fizycznej śmierci:
„Piramidy, czy wy macie
Takie trumny, grobowniki,
Aby nasze męczenniki
W balsamowej złożyć szacie;
Tak by każdy na dzień chwały
Wrócił w kraj, choć trupem cały?”.

Ponownie jak wyżej, końcowy dwuwiersz przynosi optymistyczną odpowiedź piramid:
„- Daj tu ludzi tych bez plamy,
Mamy takie trumny, mamy”.

W trzeciej zwrotce podmiot pragnie „zlać” w jedną „trumnę i łzawice” wszystkie wylane do tej pory „łzy nasze i tęsknice” w wyniku utraty „ojczystych pól” oraz „łzy matek” z powodu śmierci ich dzieci. Istnienie takie miejsce, zdaniem piramid, gdzie możliwe będzie ocalenie pamięci o przeszłości, symbolizowanej przez łzy:
„- Wejdź tu, pochyl blade lice,
Mamy na te łzy łzawice”.

Z kolei czwarta części dzieła naszego rodzimego, romantycznego wieszcza podnosi wątek „trumien zbawicielek”, które byłyby schronieniem dla polskiego narodu do chwili ponownej walki:

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies