Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Stepy akermańskie - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Akcja pierwszego sonetu cyklu rozgrywa się na stepie. Uwagę czytelnika od razu przykuwa poetycki obraz „suchego oceanu”. Mickiewicz przyrównał przepastną połać kołyszących się pod wpływem wiatru łąk do toni wody.

Jak zauważa Danuta Polańczyk: „Metafora stepu-oceanu, wyobrażonego jako ogromna przestrzeń, wprowadza dystans między obserwatorem – ludzką drobiną – a owym wielkim przestworem wypełnionym zielonością i dziko rosnącym kwieciem” (D. Polańczyk, „Poezje Adama Mickiewicza”, Cz. I, Lublin).

„Stepy akermańskie” zbudowane są na zasadach klasycznego sonetu. Pierwsza, czterowersowa zwrotka ma charakter opisowy i koncentruje się na możliwie jak najbardziej obrazowym ukazaniu stepowego krajobrazu w świetle dziennym. Widzimy podmiot liryczny który brodzi powozem przez trawy niczym łodzią w falach oceanu. W drugiej zwrotce wciąż mamy do czynienia z opisem, jednak zmienia się już pora na wieczorową. Podmiot liryczny rozpaczliwie poszukuje punktów odniesienia na nie niebie, niczym zagubiony żeglarz. Wreszcie dostrzega łunę Dniestru. Opisowa część sonetu naszpikowana jest środkami artystycznymi. Mamy w niej do czynienia z metaforami: „suchego przestwór oceanu”, „przewodniczki łodzi”, porównaniami: „Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi”, epitetami: „łąk szumiących”, „koralowe ostrowy burzanu”. Bogaty opis krajobrazu wzbogacają dodatkowo efekty świetlne, jak na przykład refleks księżyca w tafli Dniestru.

Kolejne dwie strofy, oczywiście trójwersowe, mają już charakter refleksyjny. Podmiot liryczny krzyczy, by zatrzymano powóz, ponieważ chciał wsłuchać się w noc. Wraz ze słowami: „Stójmy! - jak cicho!” utwór na chwilę zamiera, a czytelnik, który za sprawą niezwykle obrazowego opisu niemal na własne oczy widział stepowy krajobraz, zaczyna wsłuchiwać się w nadbiegające odgłosy. Dochodzi do zmiany zmysłów w percepcji „Stepów akermańskich”. Wsłuchując się w szmery traw i gwizd wiatru, podmiot liryczny zaczyna nagle wyłapywać poszczególne odgłosy przyrody:
„(…) słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła”.

Słusznie zauważa Polańczyk: „Wbrew pozorom cisza ta nie przynosi spokoju, napięcie i niepokój narastają (…)” (D. Polańczyk, dz. cyt.). Rzeczywiście tak jest, za pomocą zaledwie czterech wersów udało się Mickiewiczowi zbudować nastrój niezwykłego napięcia i wyczekiwania. Czytelnik zaczyna odczuwać, iż podmiot liryczny targany jest narastającymi emocjami. Można się domyślać, iż opisywane przez niego odgłosy przypominają mu o czymś bliskim, co utracił.

Okazuje się, że na daremno wsłuchiwał się w głos z ojczyzny. Nadstawiając ucho ku Litwie miał nadzieję usłyszeć wołanie z rodzinnych stron:
„W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy”.

Zbudowane przez poetę napięcie drastycznie opada, kiedy ku rozczarowaniu podmiotu lirycznego okazuje się, że żaden głos z ojczyzny do niego nie dotarł. Wówczas zdecydował, że będzie kontynuował dalej swoją wyprawę:
„(…) - Jedźmy, nikt nie woła”.

Zawód i rozczarowanie w głosie podmiotu lirycznego są niemal namacalne. Utwór otwierający cykl ma zazwyczaj za zadanie wprowadzić odbiorcę w odpowiedni nastrój, przygotowując go niejako na to, co czeka go dalej. W przypadku „Stepów akermańskich” Mickiewicz dał czytelnikowi bardzo jasno do zrozumienia, iż piękno przyrody nie było w stanie odwrócić jego uwagi od tęsknoty za ojczyzną. Z tej perspektywy patrzymy powinniśmy na resztę utworów, dostrzegając rozdwojenie poety nad euforycznym podziwem dla krymskiej natury oraz przygnębiającą nostalgią za ukochaną Litwą.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies