Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Powrót taty - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

„Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!”
(…)
„Tato, ach, tato nasz jedzie!”
(…)
„Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek (…)”
(…)
„Wtem: «Stójcie, stójcie!» - krzyknie starszy zbójca”
(…)
„Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem (…)”
(…)
„Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
Jest synek taki maleńki”.

Stylizacja na mowę potoczną odbiła się także na składni i rytmie utworu. „Powrót taty” składa się z dwudziestu jeden strof czterowersowych. W zwrotkach występuje paralelizm rytmiczny obydwu części – na przemian występują wersy jedenasto- i ośmiozgłoskowe. Każdy wers składa się z dwóch nierównych rytmicznie części, które w znakomitej większości przypadków można odzwierciedlić zapisem 5+6 oraz 5+3. Wywołuje to charakterystyczną recytację utworu, którą można przyrównać do skandowania. Ta monotonność jest jednak co jakiś czas zaburzana przerzutnią, która wymusza zmianę intonacji. Dobrym tego przykładem jest fragment:
„Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
Jest synek taki maleńki”.

Pozornie banalny i lekki utwór, jakim może wydawać się „Powrót taty” w rzeczywistości jest wynikiem wielkiego wysiłku artystycznego Mickiewicza, który wykorzystał wiele środków, mających na cel upodobnić go do ludowej mowy potocznej. Jak trafnie zauważa Zgorzelski: „Była to nowość zbyt daleko idąca, by prawdziwą poezję tej prostoty mogli odczuć czytelnicy współcześni Mickiewiczowi, wychowani w duchu klasycystycznych zasad retoryki i stylu wzniosłej «górności». Toteż początkowo przypadała tej balladzie rola kopciuszka wśród innych utworów poety, pomieszczonych w pierwszym tomiku poezji; odsuwano ją do kąta z dziecinnymi zabawkami – jako wiersz «dla dzieci» – pisany nie na serio” (Cz. Zgorzelski, dz. cyt.). „Powrót taty” raził swoją prostotą i naiwnością, nikt jednak nie zastanawiał się nad tym, ile pracy kosztowało poetę osiągnięcie tego efektu.
Sam Mickiewicz jednak nie przejmował się krytyką, nawet najbliższych przyjaciół, i umieścił balladę (wraz ze zbliżonymi do niej stylem pod względem stylistycznym „Lilijami”) w samym sercu zbioru. „Powrotem taty” poeta zamknął pierwszą część „Ballad i romansów”, tak zwaną „rusałczaną”.

Motywy literackie, jakie możemy napotkać w „Powrocie taty”, to przede wszystkim te związane z więzami rodzinnymi. Grupę głównych bohaterów stanowią bowiem dzieci oraz ich rodzice. Łatwo zauważyć, iż wszyscy oni darzą się wielką miłością. Głowa rodziny – ojciec – zajmuje się zarabianiem na dom, jest handlarzem. Matka z kolei odpowiada za utrzymanie domu i wychowanie dzieci.

Ojciec jest bardzo łagodny i troskliwy. Często tuli do siebie dzieci, za którymi bardzo tęsknił i wypytuje je o ich zdrowie, a także pozostałych domowników. W momencie zagrożenia nie przedkłada bogactwa nad wartości rodzinne prosząc rozbójników, by brali, co chcieli, ale nie robili nikomu krzywdy.

Dzieci są bardzo zdyscyplinowane i dobrze wychowane. Słuchają się matki, która co kilka dni wysyła je za miasto, by pod cudownym obrazem modliły się o szczęśliwy powrót ojca. Najstarszy chłopak jest oczywistym liderem i opiekunem grupki dzieci. Nie widzimy, by miedzy nimi były jakieś animozje, wszyscy raczej darzą się miłością.

Ważnym motywem jest niewątpliwie motyw przemiany. Podlega jej herszt bandy zbójników, który pod wpływem widoku modlących się o szczęśliwy powrót taty dzieci, postanawia puścić całą rodzinę wolno. Mężczyzna zrozumiał, iż jego postępowanie jest niewłaściwe. Sam postawił się w sytuacji swoich ofiar i pojął, że on przecież sam ma młodą żonę i dziecko i gdyby to jemu coś się stało, oni na pewno mocno by to przeżyli.

strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies