Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Do M*** - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Analiza

Adam Mickiewicz w wierszu „Do M***” stworzył iluzję dynamicznej dyskusji kochanków, którzy się rozstali. Realności analizowanemu tekstowi nadaje jego autobiograficzny charakter - podmiotem lirycznym jest w tym wypadku autor, a adresatką jego słów tajemnicza „M” – chodzi tu najprawdopodobniej o młodzieńczą miłość poety, Marylę Wereszczakównę.

Pierwszoosobowa konstrukcja „ja” mówiącego potęguje dramatyzację monologu oraz wzmacnia ładunek emocjonalny tekstu sprawiając, iż dzieło romantycznego wieszcza uważane jest po dziś dzień za dowód z jednej strony stanowczego i gwałtownego charakteru autora, z drugiej zaś – za potwierdzenie jego wrażliwej, lirycznej i delikatnej natury.
„Liryczność ujawnia się tu również w spotęgowaniu ładunku emocjonalnego, przenikającego zarówno całość utworu, jak i każda ze strof (…) [przede wszystkim zaś] w naturalności wysłowienia przejmującego sugestia impulsywnej bezpośredniości wyznania (…)Jego romantyczność zaznacza sie przede wszystkim w wyrażaniu osobowości ludzkiej i jej intymnych, niepowtarzalnych, jednostkowych doznań” (Cz. Zgorzelski, „Owoce wileńsko-kowieńskiej twórczości lirycznej", [w:] tegoż, „O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień”, Warszawa 2001).

Formę tekstu organizuje już jego tytuł, przywodzący na myśl utwory wpisywane do pamiętnika, dedykowane określonej osobie. Fakt sięgnięcia po Mickiewicza jedynie po pierwsza literę imienia adresatki dzieła może świadczyć o chęci zachowania odrobiny prywatności, o pewne niedomówienie, wnoszące w poezji więcej treści niż 100 słów.

Pierwsza strofa jest zbudowana na zasadzie paraleli, gdzie trzykrotnie powtarza się anaforyczny rozkaźnik „precz”:
Precz z moich oczu! (…)
Precz z mego serca! (…)
Precz z mej pamięci!(…)”.

Powtórzenia podkreślają bolesność chwili rozstania i nieodwołalność decyzji kobiety, która każde podmiotowi odejść. Mimo szczerego uczucia, jakim darzy on „M”, godzi się z wolą wybranki. Zaznacza jednak, że nawet jeśli wyrzuci się kogoś z serca i z zasięgu wzroku, to i tak nie da się tego uczynić ze wspomnieniami – te pozostają niezmienne.
Od drugiej strofy język utworu zaczyna przypominać mowę potoczną, zgodnie z zasadą przystępności poezji dla szerokiego spectrum odbiorcy:
„Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy,
- Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy”.
Przystępność wiersza wzmacnia jego prostota nie tylko w warstwie leksykalnej, lecz również w naturalności kompozycji, polegającej w głównej mierze po prostu na wyliczaniu: „Liryczność dominuje tu przede wszystkim w organizacji wiersza rozwijającego sie mocą paralelizmów, powtórzeń i zróżnicowanego podobieństwa scen napływających w gradacyjnym porządku” (Cz. Zgorzelski, dz. cyt.).

Przekonanie o niemożności manipulowania pamięcią jest szerzej rozwinięte w strofie trzeciej, powtórzonej niemal dosłownie na zakończenie liryku:
„Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”.

Adam Mickiewicz dowodzi w analizowanym utworze mistrzostwa w kreśleniu słowem zamkniętych obrazów i podsumowywaniu ich lirycznymi, uniwersalnymi puentami. Autor opracowania dział romantycznego wieszcza, Czesław Zgorzelski, twierdzi, że w liryku „Do M***” rządzi: „zasada „paciorkowego” nanoszenia analogicznych cząstek wyraźnie spojonych ze sobą nicią przewodnią. W wierszu Do M*** przybiera to postać wariacji lirycznych na temat domniemanych przypomnień kochanki, zamkniętych powtórzeniem stroficznym „ramy” (Cz. Zgorzelski, dz. cyt.).

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies