Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Do M*** - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Efekt ten został osiągnięty dzięki otwierającej dzieło formie stylizowanego dialogu, jak i dzięki dalszej, przypominającej wyznanie części, pełnej powtórzeń i paralelizmów, np:
„Na każdym miejscu i o każdej dobie”.

Każdy z naszkicowanych przez autora obrazów dotyczących ukochanej – gra na harfie, partyjka szachów, widok kominka czy lektura książki o „starganych (…) kochanków nadziejach” jest skonstruowany w podobny sposób. Opiera się na schemacie wyliczenia kolejnych sytuacji, zaczynając od: „czy to…”, potem następuje opis i końcowy wers puentujący całość:
„Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział”.

Utwór „Do M***” został napisany jedenastozgłoskowcem ze stałą średniówką po piątej sylabie. W tekście poeta sięgnął po stwarzające efekt powtarzalności rymy krzyżowe, np.:
„(…) smutnym wyrokiem
(…) nadzieje,
(…) głębokiem,
(…)nasze dzieje...”.

Wśród środków poetyckiego wyrazu wymienić należy przede wszystkim opisowe epitety („cień (…) dłuższy”, „koło żałobne”, „grubszym kirem”), liryczne metafory („Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”), wzmocnione wykrzyknikiem rozkaźniki („Precz!”).

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies