Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Snuć miłość - interpretacja i analiza

Motyw wody pojawia się także w takich dziełach, jak:
  • „Mitologia” – w greckiej ziemię opływa olbrzymia rzeka – Okeanos, występuje też bóg morza Posejdon (w rzymskiej Neptun), z wodnym żywiołem zmaga się Odyseusz z epopei Homera;

  • „Rybka”, „Żeglarz”; „Świtezianka” (jezioro Świteź) czy „Pan Tadeusz” (Niemen) Adama Mickiewicza (jezioro Świteź);

  • „Balladyna” Juliusza Słowackiego (jezioro Gopło);

  • „Stara baśń” Józefa Ignacego Kraszewskiego (jezioro Gopło);

  • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (tytułowy Niemen to rzeka);

  • „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego;

  • „Żeglarz” Józefa Szaniawskiego (trop morskiego bohatera);

  • „Deszcze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Deszcze (deszcz – metafora litości);

  • „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingway’a;

  • „Dolina Issy” Czesława Miłosza.


Zestawienie miłości z wodą i źródłem w wierszu Mickiewicza pełni rolę symboliczną, odnosi się do narodzin człowieka, do nowego początku, może także nawiązywać do chrztu, czy oczyszczenia z grzechu, które odbywa się poprzez zanurzenie człowieka w wodzie. Paralela odsłania nowe sensy miłości – źródło nigdy nie wysycha, zatem miłość jest nieskończona, wieczna. Podobnie jak woda, jest ona bezcenna, zapewnia człowiekowi życie, tak samo jak płyn zaspokajający podstawową funkcję fizjologiczną. Miłość i woda są zatem symbolami życia, najważniejszymi darami, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi, mają ożywiającą i oczyszczającą siłę. Zaskakującą tezę sformułowała Danuta Polańczyk, która dopatrzyła się podobieństwa między motywem jedwabnika i wody: „I jedwab, i kryształowa czystość źródlanej wody budzą dodatkowe skojarzenia: delikatność, szlachetność oraz nieskazitelność, oczyszczająca moc, ożywcze działanie, zaspokojenie pragnienia” (D. Polańczyk, dz, cyt.).


Nieocenioną wagę miłości podkreślają również następne słowa, w których autor porównuje uczucie do złota. Obraz trzeci, traktujący o talencie miłości do wydobywania z ludzi ukrytego dobra, brzmi:
„Rozkładać ją jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego (…)”.

Fragment ten można także odczytywać jako metaforę rozprzestrzeniania się miłości.
„Choć ilość użytego złota nie ulega zmianie, to przecież coraz cieńsza (więc także delikatniejsza) blacha rozwija się – w miarę postępowania pracy – w coraz większą powierzchnię. Miłość wymaga stałej troski – owego „wykuwania” (D. Polańczyk, dz. cyt.).

Zaraz po nawiązaniu do złota, ponownie pojawia się w tekście motyw źródła, tym razem umieszczonego pod ziemią:
„(…) puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią (…)”.

To już drugie wplecenie motywu źródła w tak krótkim tekście. Okazuje się, że wątek ten był często podejmowany przez romantycznego mistrza.
Motyw źródła pojawia się w krótkim tekście Snuć miłość aż dwukrotnie, „nurtując” na ziemi i „pod ziemią”. Ponadto poprzez analogie „geometryczne” z pozostałymi motywami metaforyzującymi „snucie miłości” fragment ten zostaje zdominowany znaczeniowo przez „gest semantyczny” źródła jako ewangelicznej „wody żywej”. Żywej także z racji swoich ciągłych narodzin. Izajasz, chcąc zobrazować proces odmładzania, wprowadzi właśnie porównanie ze źródłem wody, „co się nie wyczerpie” (58, 11b). „Woda jest materią – idzie nam z pomocą Bachelard – która widzimy wszędzie, jak rozradza się i wzrasta. Źródło to nieodparte i nieustanne narodziny” (Marian Maciejewski, „MICKIEWICZOWSKIE „CZUCIA WIECZNOŚCI” (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej)”, [w:] Janusz Sławiński, Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, tom XLVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977).

strona:    1    2    3    4    5    6  


Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies