Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”


W skład „Sonetów krymskich” wchodzą następujące utwory:
I „Stepy akermańskie”
II „Cisza morska”
III „Żegluga”
IV „Burza”
V „Widok gór ze stepów Kozłowa”
VI „Bakczysaraj”
VII „Bakczysaraj w nocy”
VIII „Grób Potockiej”
IX „Mogiły haremu”
X „Bajdry”
XI „Ałuszta w dzień”
XII „Ałuszta w nocy”
XIII „Czatyrdah”
XIV „Pielgrzym”
XV „Droga nad przepaścią w Czufut-Kale”
XVI „Góra Kikineis”
XVII „Ruiny zamku w Bałakławie”
XVIII „Ajudah”.

Utwory dedykowane zostały towarzyszom podróży krymskiej. Nie stanowią one jednak chronologicznego zapisu trasy. Mickiewicz potraktował kolejność sonetów ze swobodą. Jednak wielu z badaczy, między innymi Czesław Zgorzelski, dostrzega logiczny porządek sonetów: „I podobnie dziś dla nas cykl sonetów, na pozór luźno ze sobą powiązanych, tworzy tak wykończoną, tak ściśle zespoloną całość, że nic już tu dodane ani ujęte być nie może” (Cz. Zgorzelski, „Pilegrzym w krainie dostatków i krasy” [w:] „O sztuce poetyckiej Mickiewicza”, Warszawa 2001).

Cykl otwiera motto, będące fragmentem z „Not i objaśnień” do „Dywanu Wchodu i Zachodu” autorstwa Johana Goethego:
„Wer den Dichter will verstehen, [Kto poetę chce zrozumieć,]
Muss in Dichter’s Lande gehenn” [Musi udać się do jego kraju].

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies