Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romantyzm

Pióro - interpretacja i analiza

Akt twórczy niesie za sobą niebezpieczeństwo popadnięcia w rutynę, poddania się mechanicznej czynności pisania, bez zagłębiania się w sens wypisywanych słów i zdań. Istnieje ryzyko, iż pociągnięcie pióra będzie jedynie realizacją utartych schematów i pustych sloganów, które rodzą się w głowie ich autora, a potem są przenoszone na papier za pomocą zmęczonej i uległej utartym wcześniej wzorcom ręki.

Pióro powinno udźwignąć ciążące na nim zadania: błyskotliwości, impresyjności, ekonomiczności myśli.
„(…) żalów chryje
Albo okrągłe zera jak okrągłe grosze
Wtaczają się w rubryki, zaplecione giętko,
Jak zrachowane jaja (…)”.
Próba przeniesienia na kartę papieru cierpienia pisarza jest niemożliwa. Jego ręka nie jest w stanie zatrzymać ulotnej, wysokiej, lekkiej czy doniosłej myśli w schemacie znaków. Podmiot stara się zdemaskować przejawy zła i odkryć prawdę o świecie, która niestety jest bardzo bolesna.

Podsumowując, pierwsza zwrotka zawiera opis poezji wolnej od poważnych problemów, oderwanej od rzeczywistości, wyrastającej z tradycji oświeceniowej poezji sielankowo-sentymentalnej.

Druga strofa pełni rolę antytezy, jest zbiorem zadań i celów poezji w wymiarze społecznym według Norwida. Autor używa formy wołacza i trybu rozkazującego, dzięki czemu nakładane na tytułowe pióro powinności brzmią niczym dekalog twardych zasad:
„O, pióro! Tyś mi żaglem anielskiego skrzydła
I czarodziejską zdrojów Mojżeszowych laską,
- Tylko się w tęczowane barwiąc malowidła,
Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską -
Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,
Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą;
Dzikie i samodzielne, sterujące w niebie,
Do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą”.
W tym fragmencie pióro urasta do rangi symbolu - właśnie ono zbliża artystę do Boga, uczestniczy w akcie twórczym, nadając pisarzowi moc kreatorską i wznosząc go ponad przeciętność. Pióro posiada nieodgraniczony potencjał – w pracy twórczej artysty staje się narzędziem przeistaczania jego myśli w coś więcej, nadaje im kształt i umożliwia przekazanie ich innym.


Twórczość literacka powinna przede wszystkim służyć społeczeństwu rześką wodą „zdrojów Mojżeszowych”(wodą wypływającą dla spragnionych ze skał po dotknięciu laski Mojżesza), czyli być wyrazem największych wartości, źródłem siły dla narodu w niewoli.
Poza tym powinna być wzniosłą ideą – „Żaglem anielskiego skrzydła”. To zadanie pociąga niestety za sobą niebezpieczeństwo sztuczności, pozoranctwa, prowizoryczności, o czym podmiot mówi w środku strofy:
„Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską”.
Zamiast sztucznego naśladownictwa, poeta powinien być niczym Sokół – powinien przejąć władzę na nieposkromionymi wichrami, nie może ulegać takich zjawiskom, jak słońce czy deszcz, musi być ponad to, pozostać otwarta na wszystkie problemy, odporna na wpływy zewnętrzne (skwary słońca), obiektywna (sterująca w niebie). „Dziki i samodzielny” – te dwa pojęcia mają określać jego duszę artystyczną, a „złota klamra” już nigdy nie powinna być dla niego pokusą.

Poeta według Norwida ma być odporny na wszelkie zewnętrzne naciski i wpływy, nie może poddawać się aktualnym modom i różnym okolicznościom, ma mówić prawdę, a nie wyrażać słowa, które zyskałaby przychylność ogółu czy też mogłyby przysporzyć mu sławy, ma być bezinteresowny i bezkompromisowy. Tylko po zachowaniu tych nakazów, będzie mógł być niczym pióro – narzędzie prawdy i strażnik zasad moralnych.

Najkrótsza, trzecia część wiersza, w czterowierszu podsumowuje wcześniejsze refleksje podmiotu i przedstawia poezję jako strażniczkę najważniejszych etycznych wartości:

strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne

Słowacki Juliusz
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama AsnykaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies