Dwudziestolecie miedzywojenne

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego

Ramy czasowe: w porównaniu do innych epok, łatwo wyodrębnić, dzięki doniosłym wydarzeniom historycznym – odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i wybuch II wojny światowej – 1 września 1939 roku.

Podstawowe wyznaczniki:
 • programowe zerwanie z dorobkiem lirycznym Młodej Polski (opozycja wobec modernizmu),

 • sprzeciw wobec panującej w poprzedniej epoce manierze (ustabilizowany zespół nastrojowych motywów, luźna impresjonistyczna konstrukcja wiersza, słownictwo),

 • wyjście poezji na ulicę, wprowadzenie mowy potocznej do liryki, dążenie do uproszczenia poezji (nurt franciszkański), kreacja podmiotu lirycznego na zwykłego człowieka.


Główne tematy i koncepcje poetyckie dwudziestolecia międzywojennego:
 • poszerzenie tematyczne poezji (tematy obyczajowe, z życia codziennego, opisy przedmiotów),

 • odrzucenie hierarchii tematów,

 • obniżanie stylów, rezygnacja z tematów wysokich (hymn, modlitwa),
  mowa potoczna,

 • odkrycie codzienności, przedmiotem poezji świat współczesny, świat plebejski (początkowo tematyka franciszkańska, głównie wprowadzenie do poezji plebejusza z miejskich przedmieść),

 • miasto – dwie sprzeczne wizje – miejsce szerzącego się zła, a z drugiej strony zachwyt metropolią i jej możliwościami, fascynacje cywilizacyjne może przeciwstawić koszmarowi miasta,

 • masa – tłum miejski, postawy kolektywistyczne,

 • maszyna – przykład racjonalności działania (odkryta przez Awangardę krakowską), technicystyczny język, motyw pracy miejskiej,motyw miejskiej rozrywki, motyw sportu,

 • obok realności fantastyka i groteska, łączenie tych nurtów (fantastyczny reportaż),

 • nowy wymiar liryki miłosnej – zliberalizowanie normy intymności, brak idealizacji ciała,

 • poezja miłosna „schodzi na ulicę”,

 • pierwsze lata – świat widzialny, konkret, rezygnacja z wielkich problemów,

 • poezja religijna – zeświecczenie symboliki religijnej, występowanie form takich jak litania czy modlitwa (Emil Zegadłowicz, Wojciech Bąk),

 • dwa podstawowe sposoby rozumienia poezji: utwór jako konstrukcja (budowanie od nowa świata w języku wyobraźnia jako czynnik konstrukcyjny), utwór jako wizja (swobodny przepływ obrazów, widzenie, sen),

 • domeną wyobraźni – groteska (dekompozycja elementów świata, a następnie układ sprzeczny z logiką) – kategoria uniwersalna,
  charakterystyczna dla całej epoki (wersja ludyczna i katastroficzna).


Gatunki dwudziestolecia międzywojennego:
 • zaprzeczenie kategorii gatunku nie znalazło pokrycia w praktyce poetyckiej,

 • niepowtarzalność reguł wyłącznie jako hasło programowe,

 • gatunki tradycyjne – reaktywowanie ody, elegii (składnik tradycji literackiej); sonety (Słonimski), ballady (Leśmian),

 • gatunki nowe – wiersze-monodramy – wypowiedzi w jednostronnym dialogu, osadzone we współczesnym obyczaju miejskim (Skamandryci), oktostychy (Iwaszkiewicz)

 • nobilitacja gatunków niskich (ballada podwórzowa, piosenka kabaretowa, skecz,

 • aktywność form dziennikarskich.


Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies