Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Fazy rozwoju futuryzmu

Autor: Jakub Rudnicki

I – narodziny kierunku i rozprzestrzenienie się idei futurystycznych w różnych dziedzinach kultury (1907-1914):
 • projektodawcą nowej idei artystycznej był włoski pisarz Filippo Tommaso Marinetti, który główne tezy sformułował w manifeście „Akt założycielski i manifest futuryzmu” ogłoszonym w „Le Figaro” z 20 lutego 1909 roku. Głównym hasłem było „słowa na wolności”, czyli wyzwolenie języka poetyckiego z reguł składniowych i gramatycznej, a nawet spod władzy logiki, podstawowym budulcem wiersza miało być słowo. Żądał pełnej swobody twórczej, odpowiadającej dynamice rozwijającej się cywilizacji. Rok później ukazała się odezwa włoskich malarzy-futurystów;

 • w 1913 roku proklamowano bruityzm czyli „sztukę szmerów”, próbowano również idee futurystyczne przenieść na grunt dramatu i teatru;

 • w latach 1910-1914 dojrzewa futuryzm rosyjski, jego program konstruują i ogłaszają w almanachu Policzek powszechnemu gustowi (1914) poeci i malarze: Dawid Burluk, Wiktor Chlebnikow, Aleksy Kruczonych, Włodzimierz Majakowski.

II – krystalizacja poetyki futurystycznej, rozprzestrzenianie się kierunku, różnicowanie się szkół i dążeń wewnątrz ruchu (1914-1923):
 • Rosjanie i Polacy podejmują polemikę z włoskim futuryzmem – w Polsce prowadzi to do zjednoczenia futurystów, w Rosji do rozbicia na egofuturystów (Igor Siewierianin) i kubofuturystów (Majakowski, Chlebnikow, Kruczonych, Wasyl Kamienski)

III – wygasanie nurtu futurystycznego (po 1923):
 • we Włoszech nurt dąży do uzyskana akceptacji faszystowskich władz, traci status „wolnej” sztuki, a słowo poety służy reżimowi Mussoliniego,

 • w ZSRR futuryzm zmienia nazwę i organizuje się jako Lef (Lewyj Front Iskusstw), zmienia swoje hasła programowe
 • .


Fazy rozwoju futuryzmu w Polsce:

W Polsce prekursorem futuryzmu był Jerzy Jankowski, autor tekstów ogłaszanych od 1913 roku, które złożyły się na tom Tram wpopszek ulicy (1920).
Jako zorganizowany ruch futuryzm w Polsce ukształtował się w latach 1917-1920:
 • w 1917 roku w Krakowie zostaje założony klub futurystów „Katarynka”. Należą do niego Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec i Tytus Czyżewski. Nazwa symbolizowała sztukę uliczną, „niską”, bliską codzienności i potrzebną każdemu,

 • w 1918 roku powstaje drugi ośrodek futurystów w Warszawie, należą do niego Aleksander Wat i Anatol Stern,

 • wkrótce obie grupy łączą się,

 • w latach 1920-1923 futuryzm jest ruchem o zasięgu ogólnokrajowym, odbywają się burzliwe dyskusje, ukazują się zbiory wierszy, almanachy i druki ulotne: niebieskie pięty, które trzeba pomalować (1920), gga (1920), Jednodńuwka futurystuw. Mańfesty futuryzmu polskiego (1921), Nuż w bżuhu (1921),

 • w 1922 roku podejmują współpracę ze „Zwrotnicą”,

 • w 1923 roku zostaje ogłoszone „rozwiązanie” kierunku, poetyki członów indywidualizują się.

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies