Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Konstanty Ildefons Gałczyński opublikował wiersz „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” w jednym z najważniejszych okresów w dziejach Polski, Europy, a może i świata – 1939. Liryk jest zbiorem jego rozważań, poczynionych według badaczy jego twórczość podczas pobytu poety w obozie dla polskich oficerów Września w Starobielsku.

Interpretacja

„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” opowiada o trwającej siedem dni obronie posterunku na Westerplatte, atakowanego przez niemiecki pancernik Schleswig – Holstein. Poeta chciał upamiętnić ten epizod, ponieważ traktował go jako symbol odwagi, nieugiętości oraz szaleńczej wręcz wiary w zwycięstwo, cechujących pozostających w liczebnej mniejszości Polaków. Choć wszyscy zakładali, że nasi rodacy będą w stanie bronić posterunku maksymalnie jeden dzień, oni wytrzymali siedem razy dłużej.

Skierowany „do potomności” wiersz jest zatem utrwaleniem i hołdem złożonym wszystkim walczącym w czasie II wojny światowej. Znając kulisy nierównych bitew z autopsji, mając doświadczenie właściwe każdemu żołnierzowi mogącemu pochwalić się stopniem oficerskim, Gałczyński chciał na zawsze zachować wspomnienie obrońców Westerplatte.

Choć przegrali tak samo, jak bohaterowie jego wiersza, wykazali się postawą właściwą dla każdego obrońcy Ojczyzny – byli nieustępliwi, dzielni, gotowi oddać życie za kraj, co też się niestety stało. Przegrana „fizyczna” okazała się być wygraną duchową, żołnierze dokonali niemożliwego – odpierali atak lepiej wyposażonych, liczniejszych agresorów kilkadziesiąt godzin dłużej, niż zakładali Niemcy.

Analiza

Po pierwszej, pobieżnej lekturze „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” uwagę skupia surowość zastosowanego tam języka. Gałczyński zrezygnował z stylistycznych ozdobników, z językowych eksperymentów na rzecz prostego, jasnego i zrozumiałego dla wszystkich odbiorców przekazu – utwór ma być hołdem dla poległych podobnie jak romantyczna „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza.
Kontrast widoczny w opisie etapu bohaterskiej obrony Westerplatte a spokoju, jakiego zaznali pomordowani w niebie jest najbardziej zapadającym w pamięć zabiegiem poetyckim, widocznym w liryku. Nastrój towarzyszący walce, w którym dominują strach, chęć zabijania, nienawiść niknie, gdy bohaterowie umierają. Wówczas, dzięki swojemu niezwykłemu talentowi poetyckiemu, ogromnej wrażliwości oraz szczegółowej analizie kwestii oddania życia za wolność ojczyzny, Gałczyński stworzył liryczną wizję nieba, znaną z Biblii czy dzieł Jana Kochanowskiego. W skonstruowaniu nastroju błogości i ukojenia, jakże innego od przesyconego zapachem krwi i wizją umierających, pomogło sięgniecie po elementy fantastyczne, takie jak przywołanie legendy o śpiących rycerzach, gotowych zbudzić się, gdy nad krajem zawiśnie cień ponownej walki.

Podział liryku na część opowiadającą o męczeństwie obrońców półwyspu wchodzącego w skład portu w Gdańsku oraz o gotowości ich powrotu z nieba i ponownego stanięcia do walki sprawia, iż czytelnik zyskuje pewność, iż takie wartości jak bezwarunkowa miłość do ojczyzny czy gotowość oddania życia w jej obronie nie są pustymi frazesami.

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies