Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Curriculum vitae - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Wiadomości wstępne

Autobiograficzny wiersz „Curriculum vitae” jest zapisem dorastania autora, Leopolda Staffa, zarówno do roli mężczyzny, jak i jednego z najbardziej znanych poetów polskiego dwudziestolecia międzywojennego.

Interpretacja

Poetyckie CV Leopolda Staffa jest swoistą spowiedzią autora, który dzieli się z czytelnikiem tekstu swoimi wspomnieniami z czasów młodzieńczego zachwytu nad istotą poezji oraz zwierza się z pierwszy – tych bardziej i mniej udanych – prób dochodzenia do własnego, wypracowanego metodą prób i błędów stylu.

Podzielony na dwie, charakterystyczne dla sonetu części liryk jest poetycką podróżą po kolejnych etapach życia Staffa. Autor za każdym razem wyraźnie zaznacza najważniejsze, przełomowe wydarzenia, podkreśla ważność spotkań z pewnymi ludźmi czy znaczenie lektury danego wiersza. Na jego charakter i sztukę miało wpływ szereg elementów: spuścizna odkrywanej każdego dnia europejskiej kultury, doświadczenia przekazywane przez różnorodnych ludzi czy uczucie, jakie ogarniało go, gdy będąc dzieckiem szukał znajomych kształtów rodziny. Dzięki takiemu ukazania dojrzewania liryk zyskuje uniwersalne znaczenie. Poprzez zapisanie swoich intymnych wspomnień i doświadczeń w sposób prosty i jasny, Staff rozszerzył je na wszystkich ludzi. Dystans między podmiotem a czytelnikiem znika po lekturze pierwszego wersu, w którym okres dzieciństwa został nazwany „bladym, niezaradnym kwiatem” – każdy z nas na wspomnienie młodzieńczych lat użyłby podobnych słów, podkreślający kruchość i delikatność tamtych chwil. Niewinność wczesnych lat podmiotu, a przez to każdego człowieka, została rozciągnięta za całą pierwszą strofę:
„Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat
Osłaniały pieszczące, cieplarniane cienie.
Nieśmiałe i lękliwe było me spojrzenie
I stawiając krok cudzych czepiałem się szat”

„Blady, niezdarny kwiat”,
czyli jego dzieciństwo, nieustannie otaczały „pieszczące, cieplarniane cienie”. Podmiot żył w cieplarnianych warunkach, a główną ideą przyświecającą jego opiekunom było tak bardzo popularne dziś bezstresowe wychowanie. Odizolowanie go od problemów dnia codziennego sprawiło, iż miał „Nieśmiałe i lękliwe” spojrzenie, tracił pewność siebie, gdy z oczu znikały znajome sylwetki opiekunów.
Strofę tę można interpretować także jako pierwsze oznaki narodzin poetyckiego talentu, który – jako „blady, niezaradny kwiat” – nie mógł się należycie wykształcić i ewoluować. Od podjęcia ważnych tematów czy lektury istotnych dzieł odgradzały go „pieszczące”, „cieplarniane cienie”. Nie było wtedy miejsca na stanowczość czy samodzielność – tak bardzo przecież istotne w edukacji młodego poety. Uzależnienie od innych, brak odwagi i kontaktu z rówieśnikami spowodowały, że zamiast rozwijać wyobraźnię, trenować róże style i poszukiwać własnych poetyckich rozwiązań, młody poeta był zdany na opinie i pomoc innych.

Podsumowanie interpretacji pierwszej strofy wymaga sformułowania gorzkiego sądu o smutnym i pustym dzieciństwie podmiotu lirycznego. Choć odizolowany od zwykłego świata i pozbawiony szansy na rozmów talentu od najmłodszych lat, to jednak dojrzały Staff z nostalgią wspomina młode lata uzależnienia od opiekunów, gdy czas mijał mu na beztroskiej zabawie i ciągłym szukaniu znajomych twarzy, dających poczucie bezpieczeństwa (i uzależniających od siebie).

Druga zwrotka z kolei jest ukłonem w stronę młodzieńczych doświadczeń poety, gdy próbował odnaleźć własną drogę i sposób na życie:
„Młodość ma pierwsze skrzydła swe wysłała w świat,
Kiedy nad wiosnę milsze zdały się jesienie.
Więc kochałem milczenie, wspomnienie, westchnienie
I plotłem chmurom wieńce z swych kwietniowych lat”.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies