Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kartoflisko - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Kilka słów wstępu

W wydanym w 1919 roku zbiorze poezji „Ścieżki polne” Leopold Staff umieścił jeden ze swych sztandarowych, ponieważ zawierających najważniejsze cechy jego poetyckiego warsztatu, wierszy – „Kartoflisko”.

Ten wiejski obrazek pozostaje w opozycji do tworzonych do tej pory portretów polskiej prowincji. Sprzeciwiając się wizjom Kasprowicza (sonety „Z chałupy”) czy Jana Kochanowskiego, Staff skupił się na ukazaniu codziennego życia mieszkańców terenów oddalonych od głównych aglomeracji o dziesiątki, a nawet i tysiące kilometrów. W jego wierszu na pierwszy plan wysuwają się zorganizowane według pory dnia obowiązki, których przestrzeganie urasta miejscami do roli obrzędu religijnego. Swoiste wyolbrzymienie znaczenia zbioru ziemniaków w gatunku zarezerwowanym przecież dla tematów podniosłych i heroicznych jest dowodem na pojawiającą się w wielu dziełach autora zabawę gatunkami, językiem i motywami. Nikt, tak jak on nie potrafił przełamywać językowo-semantycznych barier, a co za tym idzie – ludzkich uprzedzeń do czytania w sposób wzniosły o pokrytym gnojem polu kartofli.

Interpretacja

Sytuacja liryczna, opisana w wierszu jest zrozumiała: podczas brzydkiej, jesiennej pogody wiejskie kobiety zbierają ziemniaki. Z nieba pada kapuśniaczek, między kroplami którego co jakiś czas przefruwają kraczące wrony, krążąc nisko nad głowami robotnic i „Rozpinając swych skrzydeł czarne parasole”.

Kobiety pracują równo, nie tracą czasu na zbędne rozmowy czy przerwy na rozprostowanie zbolałych pleców: „Dziobią pilnie motyką ziemniaczane pole, / W miękkiej ziemi stopami zaparte okrakiem”. Każda z nich jest okryta innym odzieniem, przez co pole pełne jest różnokolorowych „barwistych wełniaków”, charakterystycznych dla ludności wiejskiej.

Padający nieustannie deszcz przemoczył ich odzienie, a mimo to nie odrywają się od swojego mozolnego zajęcia:
”Pośród mgły i szarugi, przemokłe do nitki,
Grudy grzęd rozgarniają schylone najmitki
I spod zeschłych badyli i płytkich korzeni
Zbierają krągłe bulwy, jak jaja spod kwoki,
I rzucają je w wiadro lub ceber głęboki,
Co głucho grzmią jak bębny na odmarsz jesieni”.

Tak jak inne utwory pochodzące z tomu „Ścieżki polne”, tak wiersz „Kartoflisko” także został poświęcony „wiejskiej” tematyce. Zwykła czynność zbierania ziemniaków na jesień została przez Staffa podniesiona do rangi tak samo ważnego motywu poetyckiego, jak zachody słońca czy samobójstwa nieszczęśliwych kochanków. Prozaiczność została tutaj dodatkowo podkreślona poprzez zastosowanie zabiegu rytmizacji w wersach mówiących o wrzucaniu kartofli do blaszanego wiadra. Efekt dźwiękowy działa na zmysły czytelnika bardziej, niż najdokładniejszy opis.

Wymowa wiersza, mimo aury szarej, deszczowej jesieni, kraczących wron i nieodrywających się od pracy wiejskich robotnic, jest pozytywna. Zafascynowany życiem z dala od zgiełku cywilizacji Staff był pełen szacunku dla pracy rolników i najmitów do tego stopnia, że poświęcił im wiele swoich liryków, wystawiając się niejednokrotnie na kpiące uwagi krytyków czy aluzje kolegów „od pióra”.

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies