Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Serwus, madonna - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Konstanty Ildefons Gałczyński opublikował wiersz „Serwus, madonna” w 1929 roku i okazał się on być najpopularniejszym utworem w całym dorobku poety. Podobnie jak w przypadku „Kryzysu w branży szarlatanów”, wiersz ten jest hołdem złożonym folklorowi z pogranicza miasta i wsi, drobnym rzezimieszkom, kuglarzom i awanturnikom.

Już w samym tytule mamy do czynienia z niecodziennym zestawieniem. Użycie w jednym zdaniu potocznego zwrotu „serwus” z określeniem Matki Boskiej „madonna” nikomu nie przyszłoby do głowy, zwłaszcza w przedwojennej Polsce. Gałczyński nie dość, że tego dokonał, to zdeprecjonował niejako dodatkowo Najświętszą Panienkę, zapisując jej przydomek małą literą. Nie należy jednak rozumieć tego zabiegu jako próby ataku na religijne wartości, wręcz przeciwnie jest to bardzo osobisty hymn chwalebny. Wyjątkowość utworu polega na tym, iż podmiotem lirycznym jest awanturnik, cygan-poeta, przedstawiciel bohemy, który wyznaje swoje uwielbienie „madonnie” we właściwy sobie, zawadiacki sposób.

Mężczyzna nie ukrywa, że nie należy do grona wielkich artystów, co więcej nikomu nie zazdrości także ani sławy ani talentu. Jego prawdziwym żywiołem jest nocne życie, balangi, popijawy i awantury. Nie ukrywa, że jest łotrem i łobuzem, którego doskonale zna policja. Mężczyzna jest także poetą, którego znają redaktorzy czasopism literackich. Podmiot liryczny regularnie wypowiada zwrot „serwus madonna”, zupełnie tak, jakby się modlił, albo wznosił kolejny toast.

Poeta postrzega „madonnę” jako piękną młodą kobietę przybraną w kaczeńce, kwiaty kojarzące mu się nieodzownie z okresem dzieciństwa. Warto także zwrócić uwagę, iż podmiot liryczny wspomina, że skraplająca ją rosa potrafiła obmyć brud. Widzimy więc, że „madonna” to symbol ideału, czystości, utraconego dzieciństwa poety. Można powiedzieć, że jest ona muzą dającą natchnienie do tworzenia.

Utwór można określić mianem hymnu, o czym najlepiej świadczy jego budowa. Wiersz składa się z pięciu strof, te z koeli zbudowane są z trzech trzynastozgłoskowych wersów i jednego powtarzalnego pięciozgłoskowego („serwus, madonna”). Pięciozgłoskowy wers należy traktować jako refren, który jest powtórzeniem tytułu wiersza. Jeśli chodzi o rymy, to mamy tu do czynienia głównie z dokładnymi rymami przeplatanymi. „Serwus, madonna” jest utworem melodyjnym, dzięki czemu doskonale nadaje się do śpiewania.


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies