Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Credo - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Antoni Słonimski napisał swój sztandarowy wiersz „Credo” w hołdzie młodości, wolności, marzeniom oraz siły, zarówno tej witalnej, jak i duchowej. Inspiracją do nadania mu łacińskiego tytułu było znaczenie czasownika, w polskim tłumaczeniu oznaczającego wiarę.

Odbiorcami wiersza są pesymiści i wszyscy ci, którzy minimalizują potęgę młodości, nie potrafią korzystać z jej praw oraz możliwości. To do nich skierowana jest przestroga o rychłym nadejściu starości, okresu „tępego”, w którym nie będzie już czasu ani siły, by zrealizować plany i marzenia, odkładane z roku na rok na później:

„Nim przezornej starości wiek nadejdzie tępy,
Zanim los, orle skrzydła łamiący na strzępy,
Nie zmieni piór skrzydlatych na pióra flaminga”.

Wiek młodzieńczy i ogólnie czas dorastania przedstawione zostały jako najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka. Podmiot liryczny, wymieniając po kolei cechy, jakimi powinniśmy z perspektywy lat wspominać tamten czas, stara się jeszcze mocniej wpoić adresatowi, iż tak piękne, beztroskie, pełne niespodzianek, zawirować, wzlotów i upadków dni nie pojawią się nigdy więcej. Poucza zatem tonem pozbawionym zbędnego dydaktyzmu, że:

„Młodość winna być nagła i ostra jak klinga.
Fale życia pruć chyżo jak łódka wikinga”

Według niego należy zrezygnować z tak zwanego „dorabiania się”, przeznaczając zaoszczędzony czas na podróże – „Śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy”, poznawanie nowych smaków, zapachów, odkrywanie najpiękniejszych zakątków świata oraz przebywanie z przyjaciółmi i rodziną. W tym wszystkim trzeba wykazać się stanowczością, nie ulegając pojawiającym się po drodze pokusom odnalezienia „pełnej misy”. „Kto nie lata jak orły - lecz stąpa jak lisy” jest według Słonimskiego łotrem godnym „wzgardy”.

Analiza

„Credo” Antoniego Słonimskiego, jak sam tytuł wskazuje (łac. „credo” – „wierzę”), jest realizacją zasad poetyckiego manifestu.
Liryk składa się z czterech czterowersowych strof. Autor, utożsamiany z podmiotem lirycznym, sięgnął w nich po rymy o układzie ABBA. Swoje pouczenie skierował do młodych, którzy nie zdają sobie sprawy, że właśnie przezywają swoje najpiękniejsze lata. Sprawia to, że wiersz wypełniony jest niezapomnianym metaforami młodości, porównaniami, epitetami („złote ostrze”, „nagła młodość”, „ostra klinga”, „śmiałe oko”, „najdziksze ostępy”, „pióra skrzydlate”) oraz symbolami.

Jednym z nich jest nowe odczytanie motywu lisa. Według Skamandryty każdy, kto poświęcił się powiększaniu majątku, za bardzo zapomniał się w pracy i stracił z oczu to, co najważniejsze, czyli spełnianie marzeń oraz rozwijanie swojej duszy, przemienia się w lisa („nie lata jak orły - lecz stąpa jak lisy”), ma „brzuch pełny”, „wypchaną kiesę oraz „pełną misę”. Podobne, nowe światło Słonimski rzucił na symbol piór flaminga, które na starość zastępują orle skrzydła, przynależne okresowi młodości i witalności. Taka przenośnia jeszcze bardziej wyolbrzymia jednostajność i nudę lat dojrzałych oraz dynamizm i żywotność wieku młodzieńczego.

Będący afirmacją młodości liryk jest nawiązaniem do dotyczącej tego motywu topiki literackiej. Jego autor wspomina bohatera dzieła hiszpańskiego twórcy Cervantesa - heroicznego rycerza Don Kichota, który – nieustannie walcząc z drewnianymi wiatrakami - na stałe wpisał się do literatury światowej jako symbol idealizmu, marzycielstwa i bezkompromisowości.

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies