Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Urszula Kochanowska - geneza

Autor: Karolina Marlga

Nawiązujący do renesansowego cyklu dziewiętnastu „Trenów” Jana Kochanowskiego, będących wyrazem tęsknoty za przedwcześnie zmarłą dwuipółletnią córkę Urszulkę, utwór Bolesława Leśmiana ukazał się w trzecim zbiorze autora, „Napój cienisty” z 1936 roku.

Międzywojenny autor odnosi się w nim do wiersza powstałego ponad czterysta lat wcześniej, kończącego żałobny cykl dzieł Jana z Czarnolasu. Prócz odczytania go jako głos w sprawie polemiki filozoficznej z Kochanowskim, „Urszula Kochanowska” jest także wyrazem osobistych poglądów Leśmiana na śmierć i życie pozagrobowe, czyli kwestie występujące w pierwszych tekstach kultury, aż do czasów współczesnych (na przykład biblijna „Księga Hioba”, średniowieczna „Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”, „Lament świętokrzyski”, „Bogurodzica”, renesansowe liryki Jana Kochanowskiego – „Czego chcesz od nas, Panie”; „Treny”; „Psałterz Dawidów”, Mickiewiczowskie „Dziady, cz. III”, modernistyczne hymny Jana Kasprowicza – „Dies irae”; „Święty Boże”, „Święty Mocny” czy opowiadanie Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, Miłoszowska „Piosenka o końcu świata” czy „Sprawozdanie z raju” Zbigniewa Herberta).

Innym tekstem Leśmiana, podejmującym ten wątek, jest wiersz „Trupięgi”. W obu lirykach:

„Śmierć nie ma nic wspólnego z wyobrażeniami chrześcijańskimi. Niebo w poezji Leśmiana jest puste „(…) po śmierci w niebios przybyłem pustkowie” – mówi Urszula. Okazuje się, że marzeniem dziecka jest rzeczywistość ziemska. Ma możność obcowania z tajemnicą świata (Bogiem), ale oczekiwanie na rodziców okazuje się czymś ważniejszym. W „Trupięgach” również poddaje w wątpliwość sens potocznych wyobrażeń religijnych, operuje kategoriami ziemskimi, laickimi i głęboko humanistycznymi” („Oryginalność poezji Bolesława Leśmiana”, Teresa Bojczewska, „Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego”, Warszawa 1996, s. 137-139).


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies