Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kufer - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Interpretacja „Kufra” nie jest możliwa bez wstępnego zapoznania się z biografią jego autora, ponieważ w wierszu odnajdziemy szereg osobistych wątków. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak trudnych decyzji musiał dokonać Kazimierz Wierzyński, gdy w Polsce zaczął umacniać się antysemityzm i nietolerancja.

Dla kształtującego się po II wojnie światowej społeczeństwa nie było ważne, iż poeta była członkiem jednej z najważniejszych i najbardziej płodnych grup poetyckich Skamander, iż współtworzył kanon XX-wiecznej polskiej klasyki poetyckiej. Widząc jego nazwisko pod artykułem czy na obwolucie jakiegoś manifestu, widzieli przede wszystkim przedstawiciela znienawidzonego narodu żydowskiego. Z tych pobudek wniknęła między innymi decyzja Wierzyńskiego o wyjeździe z kraju. Nie mogąc już dłużej ścierpieć obserwowanej uległości Polaków wobec władz, ich zakłamania i wszechobecnego strachu przed napiętnowaniem i pamiętając jednocześnie o swoich korzeniach i przodkach, poeta spakował swój przysłowiowy „kufer” i wsiadł na statek. Zrobił to w nadziei na wolność słowa i przekonań, jaką miał zastać we Francji, a potem w Stanach Zjednoczonych. Nie przypuszczał jednak, iż raz z decyzją o opuszczeniu ojczyzny zapewnia sobie nie tyle spokój, lecz ciągłą samotność, permanentną tęsknotę i wszechogarniające poczucie obcości, towarzyszące każdemu emigrantowi, bez względu czy politycznemu, czy też zarobkowemu.

„Kufer” jest zapisem tułaczki podmiotu lirycznego, utożsamianego z powyższych względów z Wierzyńskim. Padającym informacjom o kolejnych przystankach i etapach podróży nie towarzyszy ekscytacja i podniecenie przed nieznanym. Podmiot wylicza kolejne odwiedzone kontynenty z ekscytacją charakterystyczną osobie znudzonej i przygnębionej:
„I przeprowadzka za przeprowadzką,
Z Ameryki do Europy,
Z Europy do Ameryki (…)”.
Czytając te wersy mamy wrażenie, że podmiot liryczny podróżuje raczej po polskiej wsi, a nie po odległej kulturowo i geograficznie Ameryce. Liczne zwroty na jego drodze świadczą o ciągłym poszukiwaniu własnego miejsca, jego przeprowadzki stały się jego codziennością do tego stopnia, iż w pierwszym etapie myli stację początkową – Europę, z docelową. Podróż nie jest dla niego ekscytującym, umożliwiającym poznanie nowych ludzi, obyczajów czy kultury doświadczeniem. Takie przedstawienie motywu różni się od dotychczasowych utworów polskiej poezji, w których nawet jeśli podmiot liryczny tęsknił za ojczyzną, to i tak zwracał uwagę na egzotykę odwiedzanych miejsc.
W nostalgicznym, wręcz przygnębiającym tonie utrzymany jest cały liryk Wierzyńskiego, znanego wielu osobom jako autora radosnego manifestu „Zielono mi w głowie”. Osią wiążącą te uczucia i punktem kulminacyjnym całego wspomnieniowej relacji jest dostrzeżenie pośród rupieci na strychu tytułowego kufra „okutego blachą”, pełnego szpargałów i staroci, towarzyszących podmiotowi w czasie wielu lat tułaczki:
„I śród niezdatnych na nic rupieci
Samotność dzika, gorycz nostalgii,
Najrozpaczliwszy rupieć”.
Poczucie samotności i wyizolowania zostało podkreślone przymiotnikiem „dzika”, a świadomość nostalgii potęguje zestawienie jej z określeniem „gorycz”.

Mimo nieograniczonej możliwości pojechania w każdą dowolną część świata, podmiot liryczny z perspektywy czasu nazywa swój wybór powierzchownym i „zamkniętym”:
„Taki mój rozkład jazdy:
Wszystkie strony świata otwarte
A wyjścia z żadnej.
Taki jest potrzask. Ani co wziąć stąd,
Ani z czym dobiec na koniec:
Strych mój i powrót,
Zguba i miłość,
Której zabić nie umiem
Ani obronić”.
Wolność wyboru miejsca zamieszkania jest tylko pozorna. Tak naprawdę podmiot czuł, że nie ma wyjścia, ponieważ jego serce zostało w kraju dzieciństwa i młodości, rządzonym teraz przez wrogich jego pochodzeniu ludzi. W tamtym czasie czuł się niczym w potrzasku, nie potrafiąc zdusić w sobie miłości do Polski i tęsknoty za nią. Swoje tułacze życie postrzegał niczym rozkład jazdy, w którym przystankami i przesiadkami są: „Paszporty, obywatelstwa, / Emigracyjne wizy”.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies