Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Konstanty Ildefons Gałczyński napisał wiersz „Prośba o wyspy szczęśliwe” w 1930 roku. Liryk jest nawiązaniem poety dwudziestolecia międzywojennego do znanego z mitologii greckiej motywu pól elizejskich (wysp szczęśliwych), rzadko eksploatowanego w polskiej poezji.

Interpretacja

Podmiotem liryczny w wierszu jest mężczyzna, żyjący w związku z kobieta – adresatem. Prosi ją o zgodę na wspólną podróż na tytułowe wyspy szczęśliwe, ukazanych jako miejsce zielone, kolorowe, pełne spokoju i dające wytchnienie od problemów dnia codziennego, opływane przez ciche i ogromne wody, chłodzone przez pogodny wiatr, urozmaicane przez fruwające wszędzie rzadkie motyle. To tam gwiazdy zawieszone na zielonych gałęziach szepcą o cudach natury, to tam także każdy oderwie się od dotychczasowego życia, zerwie z powielanym od lat szablonem „dobrego obywatela”, zapomni się i odnajdzie w sobie dawno uśpione dziecko.
Jeśli mowa o śnie, liryk pełny jest onirycznego nastroju i atmosfery senności. Dowodzą tego powtarzane co kilka wersów wzmianki o śnie, traktowanym jako sposób na przeniesienie się do sielankowej, arkadyjskiej pełnej fantastyki i imaginacji krainy, o przebudzeniu, będącym bolesnym zakończeniem niezapomnianej podróży:
„ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu”.

„Prośba o wyspy szczęśliwe” może być odczytana przynajmniej na dwa sposoby: jako zachęta do ucieczki w marzenia przed smutną rzeczywistości oraz jako pretekst do spędzania nocy z ukochaną osobą. O ile pierwsza interpretacja wynika z dominujących w międzywojniu tendencji wojennych, konfliktów politycznych, spadku poziomu rozwoju gospodarczego i trudności ekonomicznych, o tyle druga wskazuje na słuszność zaliczenia tego wiersza w poczet najpiękniejszych polskich erotyków. Prośby: „zacałuj”, „ukołysz”, „przytul”, „pochyl miłością”, „rozwiej włosy” są zatem dowodem na uczuciowość i silnie rozbudzoną seksualność podmiotu lirycznego, dla którego tytułowymi „wyspami szczęśliwymi” są chwile spędzone sam na sam z ukochaną.
Analiza

Konstrukcja „Prośby o wyspy szczęśliwe” jest nieskomplikowana. Gałczyński podzielił wiersz na dwie strofy i sięgnął po lirykę bezpośrednią (podmiot wypowiada się w pierwszej osobie).

Jedynym zgrzytem w warstwie leksykalno-stylistycznej wiersza jest jego tytuł. Używane przez podmiot liryczny słownictwo z pewnością nie można zaklasyfikować jako przynależne „prośbie”. Wręcz przeciwnie – zastosowanie imperatywów: „zawieź”, „rozwiej”, „ukołysz”, „uśpij”, „zacałuj”, „przytul” reprezentują postawę rozkazującą. Kłóci się to z ogólną interpretacją słowa „prośba”, ale koresponduje z łagodnym i subtelnym nastrojem wiersza, w którym – mimo sięgnięcia po tryb rozkazujący – podmiot zmiękcza swoją kategoryczność oraz stanowczość przez charakterystyczne dla liryki onirycznej epitety („łagodny wiatr”, „muzykalny sen”, „wody ogromne”, „wody ciche”).

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies