Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Ars poetica - analiza

Autor: Karolina Marlga

Manifest poetyki Leopolda Staffa „Ars poetica” jest przykładem liryki bezpośredniej. Pierwszoosobowy podmiot liryczny ujawnia swoją obecność wielokrotnie (czasowniki: „łowię”, „abym zdumiał” oraz zaimki: „woła mi”, „mnie zrozumiał”), uautentyczniając przesłanie o tworzeniu prostej i zrozumiałej poezji oraz spłycając dystans między swoją kreacją a autorem dzieła (czytelnik utożsamia jego przemyślenia z poglądami Staffa).

Skupiając się na budowie liryku należy zwrócić uwagę na ilość zwrotek – w tym wypadku trzy – oraz na ich budowę. Choć w każdej występuje równa ilość wersów – cztery – o takiej samej mierze dziewięciozgłoskowca i równej liczbie sylab w każdym wersie (jedenaście), to nie zostały zestawione na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Staff zadbał, by każda strofa stanowiła autonomiczną część. I tak pierwsza dotyczy roli i istoty natchnienia, a dwie pozostałe – roli poezji i warunków powodzenia komunikacji między nadawcą a odbiorcą, wśród których najważniejsza – jak zauważa Urszula Lementowicz w opracowaniu „Poezje Leopolda Staffa” - była prostota:
„Ideał głoszonego przez siebie programu poetyckiego Staff zaprezentował, odwołując się do prostej, regularnej formy i przystępnego, dla wszystkich zrozumiałego, choć uporządkowanego z troską o efekt estetyczny, słownictwa”
Tak jak w prawie każdym swoim wierszu, także i tu Staff sięgnął po rymy dokładne (wyjątek w pierwszej zwrotce: „…przepadnę - …żadne!), przeplatane żeńskie ABAB. Warunek rytmiczności spełnia równa liczba sylab w każdym wersie, przybliżając tym samym „Ars poetica” do propagowanego przez poetę wzoru poezji muzycznej.
Wśród środków artystycznych przytoczyć trzeba z pewnością porównanie złożonej z ulotnych słów poezji do motyla: „Łowię je spiesznie jak motyla”. Wiersze są zatem utożsamione z żyjącymi zaledwie kilka dni, ale jakże pięknymi owadami, które ogromnie ciężko złapać, gdyż są szybsze niż ludzkie oko.


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies