Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Miłość - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Kilka słów wstępu

Wiersz „Miłość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pochodzi z tomu „Pocałunki”, opublikowanego w 1926 roku i traktowany jest jako w pewien sposób autobiograficzny, ponieważ – jak trafnie zauważa Piotr Kuncewicz w rozdziale „Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, opublikowany w pracy zbiorowej „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”:

„Pawlikowska należy do tych twórców, u których między twórczością a życiem można postawić względny znak równości (o ile to w ogóle ma sens jakikolwiek), tak podobny jest „styl” i zakres jednego i drugiego” (Piotr Kuncewicz, „Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 8).

Interpretacja i analiza

Wiersz „Miłość” pod względem gatunkowym należy do uprawianych przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską miniatur poetyckich. Nikt tak jak ona nie potrafił zamknąć całej scenki w zaledwie czterech wersach.

Pocałunki to po prostu erotyki, jak zresztą znakomita większość wierszy Pawlikowskiej. A jeśli nie erotyki, to prezentacja miejsc, gdzie miłość mogłaby się dopełnić, to cała sceneria czekająca na przygodę albo po prostu kobieta czekająca na mężczyznę, niekiedy czekająca po czasie już i daremnie. To wszystko, co da się odnaleźć w innych wierszach Pawlikowskiej, tutaj zamknięte w cztery wersety, w kilkadziesiąt sylab. Tak maksymalnie zwięzłej formy Pawlikowska nie osiągnęła od razu. (…) Otóż trzeba zauważyć, że decydując się na tak krótką formę, dawała Pawlikowska nie tylko dowód odwagi, ale stanowiła w swoim (może i nie tylko swoim) czasie pewien wyjątek. Tego rodzaju krótkich wierszy nie znajdziemy u innych poetów tego czasu, nie znajdziemy ich przede wszystkim u najbliższych jej skamandrytów” (P. Kuncewicz, dz. cyt., s. 13-14).

Podmiotem lirycznym utworu jest tęskniąca za ukochanym kobieta (formy gramatyczne: „nie widziałam”, „jestem może bledsza” świadczą o liryce bezpośredniej, osobistej, wyznania). Pierwszy wers podaje nam informację o czasie oczekiwania na jego powrót – miesiąc, a dwa kolejne mówią o fizycznych i psychicznych skutkach, odciśniętych na niej z tego powodu:
„Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca”.
Podczas gdy trzy pierwsze linijki mówią o stanie podmiotu lirycznego, spowodowanym tęsknotą za ukochanym, tak ostatni wers – jak zawsze w miniaturach autorstwa poetki – nadaje zupełnie nową perspektywę jej słowom. Mimo wstępu o czterotygodniowej rozłące, o zapadnięciu na zdrowiu i wycofaniu się z życia towarzyskiego, podmiot śmiało kwituje swój stan:
„lecz widać można żyć bez powietrza!”.

Na czym polega niezwykłość tego wersu? Nazwanie ukochanego powietrzem może być kolejnym dowodem miłości: to przecież tlen jest najważniejszym warunkiem naszego istnienia. Bez niego nie można żyć tak samo, jak podmiot nie wyobraża sobie dalszej egzystencji bez ukochanego u boku. Czyżby jednak?

Wymowa wiersza jest bardzo gorzka. Okazuje się, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią uczucia, nawet tego największego i najsilniejszego. Zanik miłości nie determinuje zaniku podstawowych funkcji życiowych – mimo pojawienia się obezwładniającej apatii czy nagłej, nieuzasadnionej senności, serce podmiotu lirycznego nie przestaje bić. Zinterpretowanie powietrza jako ukochanego mężczyzny, z którym łączyło autorkę gorące uczucie pociąga za sobą bardzo smutny wniosek – nawet po wygaśnięciu największego uczucia życie biegnie dalej, czy tego chcemy, czy nie. „Można żyć bez powietrza!”, nic się nie dzieje, gdy nagle bliska nam osoba staje się kimś obcym („I nic.”).

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies