Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kufer - analizaWiersz „Kufer” Kazimierza Wierzyńskiego jest przykładem liryki bezpośredniej, wyznania. Podmiot wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, o czym świadczą gramatyczne zakończenia czasowników i zaimki, np. „Taki mój rozkład jazdy”, „Cała moja ojczyzna”, „Kufer, mój wielki majątek, / Którego tutaj mam bronić”. Takie ujęcie przedstawianego problemu sprawia, iż jego spowiedź z lat emigracyjnej wędrówki jest bardziej autentyczna i skróceniu ulega dystans między nadawcą i odbiorcą tekstu. Zastosowanie w trzydziestu dwóch wersach swobodnej wersyfikacji zbliża tekst pod względem formalnym do wiersza wolnego.

Zatytułowanie dotyczącego toposu podróży wiersza słowem „Kufer” jest zabiegiem symbolicznym. Mało który wyraz w tak dużym stopniu oddaje kwintesencję wędrówki: zmiany miejsca zamieszkania, ciągłe przeprowadzki, pakowanie i rozpakowywanie rzeczy, ciągłe domykanie dorobku swojego życia w blaszanej walizce po uprzedniej dokładnej selekcji zgromadzonych do tej pory przedmiotów i pamiątek.

Odbiór wiersza nie przysparza trudności. Jak zawsze u propagującego nieskomplikowaną stylistykę Skamandryty Wierzyńskiego, w myśl hasła „Nie chcemy wielkich słów, chcemy wielkiej poezji; wówczas każde słowo stanie się wielkie”, tekst został napisany prostym i przejrzystym językiem, niepozbawionym negowanych często przez poetów kolokwializmów („psie wycie”, „spazm”, „najrozpaczliwszy rupieć”).

Nie znaczy to oczywiście, że Wierzyński całkowicie zrezygnował z środków poetyckiego wyrazu. Na dowód tego mamy w liryku:
  • Metafory, np. „Na strychu śpi mój powrót, / Kufer blachą okuty, walizy”),

  • Wyliczenia, np. „Paszporty, obywatelstwa,/ Emigracyjne wizy”),
    Ekspresyjne epitety, np. „najrozpaczliwszy rupieć”, „samotność dzika”, „obłąkany koniec”),

  • Anaforę: „Taki jest bagaż. Taki wojaż, / Taki mój rozkład jazdy”.


Poeta sięgnął po rymy nieregularne dokładne:
„…walizy;
…wizy;
…majątek;
…początek;
…dzieci;
…rupieci”;
Wyjątkiem jest rym przybliżony: „bronić – koniec”.


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies