Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

La prcieuse - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Wiersz „La prcieuse”, tak samo zresztą jak i inne utwory pochodzące z tomu „Pocałunki”, jest czterowersową miniaturą poetycką, czyli opisem pojedynczej scenki sytuacyjnej, charakterystycznej dla realiów lat 20. XX wieku. Jego wymowa jest bardzo prosta i czytelna.

Słowa podmiotu lirycznego, utożsamianego z autorką, są skierowane do tajemniczej „La prcieuse”, czyli eleganckiej damy (zapożyczenie z języka francuskiego). Oczami podmiotu widzimy ją wtuloną w drogie futro, wpatrzoną w małą kałużę i czekającą, aż ktoś pomoże jej przebyć ten niebezpieczny ocean. Trzymająca pod pachą modną w tamtym czasie „zabawkę” pań z wyższych sfer - chińskiego pieska, a w drugiej ręce jakże praktyczną parasolkę i… różę wywołuje w autorce wahanie i motywuje do postawienia pytania, które nie wymaga odpowiedzi:
„I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność?”

Opisana przez Pawlikowską scenka jest odzwierciedleniem sytuacji panującej w pierwszej połowie XX wieku w Polsce i całej Europie. Kontynent pełny był takich kobiet, jak bohaterka liryku: rozpieszczonych, wychowanych jedynie do bycia żonami i brylowania podczas spotkań towarzyskich. Nikt nie zastanawiał się, co będzie z nimi, gdy zabraknie im silnego ramienia u boku, należącego oczywiście do jakiegoś zamożnego jegomościa. Takie kobiety – odnajdujące rozrywkę w „uczłowieczaniu” miniaturowych piesków czy odnajdywaniu rzadkich odmian róż, stawały potem przed małą kałużą z miną świadczącą o skonsternowaniu świadczącym co najmniej z napotkaniem przeszkody nie do pokonania, bariery nie do przeskoczenia, a nie zwykłej – w tym wypadku symbolicznej, kałuży.

Owy „krok w nieskończoność” jest tu satyryczną puentą, kryjącą w sobie o wiele głębszy sens, niż można byłoby przypuszczać. Kończące liryk pytanie retoryczne nadaje mu poważną, a nawet dramatyczną rysę. Do tej pory czytelnik przyjrzał się jedynie zabawnej scence – modnisi z psem, parasolką i różą, kontemplującej nad sposobami przejścia małej kałuży. Teraz jednak, gdy pada pytanie o to, jak taka mało samodzielna, egocentryczna i pozbawiona wiedzy o świecie poradzi sobie w niepewnych latach przyszłości. Patrząc na jej rolę w społeczeństwie, możemy zadać sobie szereg innych pytań. Jak wychowa swoje dzieci, gdy nadchodzące zmiany sprawią, że nie będzie jej już stać na całodobową nianię? Jakim będzie wsparciem dla męża, gdy ten straci całą swoją fortunę? W końcu, jak zdefiniuje swoje życie od nowa, gdy zabraknie rzadkich futer, drogich perfum, a dawną czerwień szminki zastąpi purpura krwi, będąca skutkiem wojennych zmagań? Podejście bohaterki i jej podobnych dam do spraw nieodwracalnych, takich jak starość, przemijanie, śmierć są prawdziwymi tematami wiersza.
Takie egzystencjalne pytania, wypływające z pozoru humorystycznego obrazka, potrafiła stawiać jedynie Jasnorzewska. Tytułowa „la prcieuse” stała się powodem gorącej dyskusji nad poziomem wykształcenia i samoświadomości współczesnych poetce kobiet. Spychanie przez nie kwestii życia wiecznego na rzecz życie ziemskiego, brak chęci rozwoju i poznawania świata, a w końcu stawianie sobie za jedyny cel uwieszenie się na barkach jakiegoś zamożnego bankiera zdeterminowało poetkę do postawienia się w liryku w kategorii nauczyciela, co widać w bezpośrednim sposobie zwracania się do bohaterki (skracające dystans zwroty: „Widzę cię”, „I jakżeż ty”, świadczące o zaklasyfikowaniu wiersza do liryki inwokacyjnej).

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies