Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

La prcieuse - geneza

Autor: Karolina Marlga

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska swój krótki liryk pod obco brzmiącym tytułem „La prcieuse” opublikowała w najbardziej znanym zbiorze swoich wierszy, „Pocałunki” z 1926 roku:

„Właśnie te Pocałunki stały się bodaj najbardziej znanymi utworami poetki, to było jej poetyckie laboratorium, tutaj właśnie trzeba się było zdobyć na największą moc wyobraźni. Byle drgnięcie pióra mogło przecież zniweczyć wszystko. I rzeczywiście, kiedy już po latach usiłowała zmęczoną wojenną dłonią kontynuować swoje drobnowiersze, okazało się, że to niemożliwe. Z trudem tylko wierzymy, że autorka nieporadnych „rubajatów wojennych” to ta sama, zachwycająca i lekka, zalotna i okrutna dziewczyna z lat nie tak przecież dalekich” (Piotr Kuncewicz, „Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 12-13).

Konfrontacja kwestii teraźniejszych „tu i teraz” z tymi dotyczącymi spraw wiecznych, nieuniknionych i nieodwracalnych, okraszona mistrzowskim przedstawieniem problemu przez podmiot liryczny sprawiła, że utwór zakwalifikował jego autorkę w poczet poetów zainteresowanych kwestiami egzystencjalnymi i zmienił sposób postrzegania jej twórczości przez krytyków, którzy do tej pory traktowali ją jak tworzącą poezję miłosną grafomankę.

„Właśnie ona, wyszydzana i atakowana przez krytykę, oskarżana, nie bez racji zresztą, o immoralizm, okazała się mistrzynią kunsztu poetyckiego równą Naborowskim i Morsztynom, poetką może najpopularniejszą, naśladowaną i kontynuowaną. To nie przypadek, Pawlikowska zjednoczyła w swojej poezji to, co najcenniejszego i najpopularniejszego zarazem miały czytelnikom do zaoferowania dwie konkurujące ze sobą grupy dwudziestolecia międzywojennego: Skamander i Awangarda krakowska. Umiała też sięgnąć zarówno do modernizmu, jak i do baroku, pozostając równocześnie w kręgu fascynacji współczesnego człowieka, choć naturalnie nie na wszystkie fascynacje znalazło się tu miejsce. Być może, gdyby żyła, opiewałaby dzisiaj nieulękłe oczy i mocne ramiona kosmonautów ” (P. Kuncewicz, dz. cyt. s.9-10).


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies