Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Rzecz czarnoleska - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Kilka słów wstępu

Wiersz „Rzecz czarnoleska” zatytułował cały tomik Juliana Tuwima, opublikowany w 1929 roku. Tekst ten zaliczamy do utworów nurtu autotematycznego, czyli traktującego o procesie tworzenia poezji. Autor dołączył nim oraz utworami „Sitowie”, „Poezja” i „Prośba o piosenkę” do grona naszych najznakomitszych poetów: Jana Kochanowskiego („Na swoje księgi), Ignacego Krasickiego („Wstęp do bajek”), Antoniego Słonimskiego („Czarna Wiosna” i „Krzyż Południowy”), Leopolda Staffa („Ars poetica”), Bolesława Leśmiana („Zamyślenie”), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego („O mej poezji”), Czesława Miłosza („Ars poetica”), Wisławy Szymborskiej („Radość pisania”) czy Stanisława Grochowiaka („Rozmowa o poezji”).
Wiersz Tuwima jest doskonałą ilustracją stwierdzenia Andrzeja Gronczewskiego, autora rozdziału „Obroty Rzeczy czarnoleskiej – Julian Tuwim”, opublikowanego w pozycji „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2” pod redakcją Ireny Maciejewskiej:
„Liryka Tuwima jest wyrazem ufności i antycypacją rozczarowania. Wita ona wszystkie przemiany cywilizacyjne, ale i ostrzega przed nimi. Broni przed uniformizacją i skostnieniem doznań egzystencjalnych. Szuka gruntu czystego. Tęskni za Arkadią, w której istnieją wartości nieskażone i trwałe. Poezja ta staje się hymnem na cześć materii i „doznającego” jej człowieka. I jednocześnie – metodą ocalenia, wyostrzenia, niejako „konserwacji” tego człowieczego sensualizmu” (Warszawa 1982, s. 368).

Interpretacja

Tematyką i tytułem wiersza Julian Tuwim nawiązał do postaci wielkiego poety polskiego renesansu Jana Kochanowskiego, który przez większość swego życia mieszkał w Czarnolesie – pełnym radości miejscu umożliwiającym bliski kontakt z naturą. W takich dziełach, jak „Na lipę” czy „Na dom w Czarnolesie”, Kochanowski dziękował Bogu za to wspaniałe schronienie.
Pierwszy wers i tytuł dzieła Tuwima nawiązują także do wiersza Kamila Cypriana Norwida „Moja piosnka”, w którym romantyczny wieszcz napisał:

„Czarnoleskiej ja rzeczy
chcę – ta serce uleczy”.

Idąc za ich przykładem i upatrując w tytułowej „rzeczy czarnoleskiej” azylu i schronienia od przynależnych powojennej rzeczywistości chaosu i zamętu, Tuwim określił rolę i zadania poezji – głównego bohatera wiersza. Od tej pory miała ona – poprzez nadawanie wyrazom nowych znaczeń, a co za tym idzie odmienne pokazywanie świata - pomóc w odnalezieniu ładu i porządku, w zdefiniowaniu pierwotnego sensu, w przeniknięciu chaosu i próbie ogarnięcia go.

W takim postrzeganiu poezji widać podobieństwa międzywojennego twórcy do jego romantycznych poprzedników, autorów hasła o poetyckich żywiole, który „przypływa, otacza, nawiedzonego niepokoi dziwem”.

Samo w sobie słowo nie ma artystycznego wydźwięku, jest trywialne i proste. Zyskuje prawdę i staje się aksjomatem dopiero po umiejętnym splocie wyrazów, ich nieoczekiwanym zestawieniu, po przeistoczeniu go przez poetę, czyli po zakończeniu procesu tworzenia. Poeta wydobywa jego „prawdziwe” i „ostateczne” piękno, nadaje chaotycznemu światu porządek.

W całym procesie tworzenia pomaga pamięć o pisarstwie i dorobku twórczym renesansowego mistrza pióra, Jana Kochanowskiego, ukazującego w swoich wierszach harmonię świata. Tuwim potwierdza, iż nazwanie tego humanisty ojcem polskiej poezji i stawianie go za wzorzec do naśladowania dla innych poetów jest słuszne. Cały wiersz jest gloryfikacją twórczości Kochanowskiego, z której wyrasta polska poezja późniejszych epok i do której się odwołuje:

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies