Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Ars poetica - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Wiadomości wstępne

„Ars poetica” to manifest programu poetyckiego Leopolda Staffa. Swoje najintymniejsze przemyślenia, będące wynikiem przeczytania tysiąca największych dzieł filozoficzno-literackich, przeprowadzenia godzin rozmów z najznakomitszymi myślicielami Europy Zachodniej czy stworzenia mnóstwa wierszy, w których poszukiwał kwintesencji swojego stylu, autor opublikował w 1936 roku w zbiorze „Barwa Miodu”, idąc śladami między innymi Arystotelesa („Poetyka”), Horacego („List do Pizonów”), Juliusza Słowackiego („Beniowski”), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego („Ars poetica”), Stanisława Grochowiaka („Ars poetica”) czy Czesława Miłosza („Ars poetica”).

Liryk, podobnie jak wiele innych wierszy Staffa, charakteryzuje się głębokim klasycyzmem, polegającym na dążeniu do przejrzystości formy, spokoju, umiaru i harmonii kompozycji utworu.

Interpretacja

Ars poetica” Leopolda Staffa jest swoista dyskusją autora z innym twórcą, a mianowicie starożytnym poetą Horacym, który w swoim wierszowanym eseju „List do Pizonów” zawarł tezy i poglądy tak bardzo bliskie międzywojennemu artyście, iż skutki tej inspiracji musiały zostać przelane na papier.

Podobnie jak Horacy w jednym z najsławniejszych tekstów dotyczących sztuki poetyckiej zgromadził swoje zasady stanowiące o klasycznej poetyce, pretendującej w miarę upływu stuleci do miana podwaliny poetyki europejskiej, tak samo i Staff w swoim dziele skupił się na szczegółowej analizie dzieła literackiego, obnażeniu struktury kompozycji czy budowie warstwy lingwistyczno-stylistycznej.
Gdy dla starożytnego autora sentencji „non omnis moriar” najważniejsze było przekazywanie w poezji jednostkowych doświadczeń i refleksji, opartych na szczerych przemyśleniach, tak jego o wiele młodszy kolega skupił się dokładnie na procesie tworzenia dzieła poetyckiego.

Każda z trzech zwrotek „Ars poetica” dotyczy innych etapów pisania, ułożonych w porządku chronologicznym, począwszy od samej idei tworzenia, a skończywszy na akcie twórczym.
Pierwsza strofa manifestu mówi o natchnieniu poetyckim, określonym przez Staffa nieuchwytnym i nieposkromionym „echem”, skrywającym w sobie niewypowiedziane jeszcze myśli czy niezłożone w odpowiednie zdania idee. Podobnie jak leśne echo, tak samo i natchnienie poetyckie jest zjawiskiem ulotnym, chwilowym, znikomym. Choć za pierwszym razem jest jeszcze wyraźne, po chwili odchodzi, powtarzane w świadomości poety coraz ciszej i ciszej. Tak samo jak najpiękniejsze uczucie, czyli miłość, tak i natchnienie nie poddaje się żadnym normom czy definicjom. Jedynym warunkiem „wyczucia” go, jest oddzielenie grubą kreską tego, co zarezerwowane dla rozumu od tego, co dedykowane sercu:
„Echo z dna serce, nieuchwytne,
Woła mi: "Schwyć mnie, nim przepadnę,
Nim zblednę, stanę się błękitne,
Srebrzyste, przezroczyste, żadne!"

Ulotność echa, czyli natchnienia, motywuje poetę do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Tylko całkowite oddanie procesowi tworzenia zagwarantuje poecie szansę na opisanie cudu natury czy umożliwi próbę zamknięcia w klamrze zdania istoty miłości. Zawołanie o konieczności uchwycenia echa nim przepadnie są także ukłonem Staffa w stronę pielęgnowanej przez Horacego idei „carpe diem”. Jego „życie chwilą” jest według międzywojennego poety szansą na stworzenie największego dzieła w historii ludzkości, ponieważ opartego na ludzkim doświadczeniu, przy zachowaniu szczerości i prostoty przekazu: „Autor nie chce „zdumiewać świata dziwnością”, lecz pragnie, aby czytelnik go rozumiał – jest to program klasyka i humanisty” („Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa”, Teresa Bojczewska, „Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego”, Warszawa 1996).

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies