Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wiosna. Dytyramb - geneza

Autor: Karolina Marlga

Gdy w 1918 roku Julian Tuwim w 10 (marcowym) numerze czasopisma literackiego "Pro Arte et Studio" opublikował napisany trzy lata wcześniej wiersz „Wiosna. Dytyramb”, wybuchł jeden z największych skandali artystyczno-literackich w międzywojennej Polsce.

Tekst wiersza nawiązuje do wiersza „Paryż się budzi”, autorstwa słynnego francuskiego poety modernistycznego Artura Rimbauda. Tuwim nie tylko odciął się od powielanego do tej pory przez konwencję obrazu wiosny, lecz także za pomocą potocznego, nieraz wulgarnego języka prymitywnie przedstawił seks, wpisując go w krąg tematów poezji.

Od tej pory w prawie całej prasie warszawskiej Tuwima zaczęto nazywać poetą „pornograficznym”, „zdegenerowanym” i „wyuzdanym”, a jego działo nazywać „pozbawionym jakichkolwiek wartości literackich”. Opinia ta była bardzo powszechna, ponieważ "Pro Arte et Studio" było tytułem poczytnym, wydawanym i rozpowszechnianych przez młodzież Uniwersytetu Warszawskiego.

Poeta miał problemy z powodu napisania „Wiosny” dużo wcześniej przed jej opublikowaniem. Wiersz został zaakceptowany do druku po bardzo długiej dyskusji i – jak pisze Maciej Tramer w internetowej „Edupedii”: „po zdecydowanym sprzeciwie trzech spośród ośmiu członków komitetu redakcyjnego czasopisma”.

Po publikacji pracującą w redakcji czasopisma młodzież oskarżono o „zepsucie moralne”, zażądano nawet wprowadzenia zewnętrznej kontroli, mającej w przyszłości zapobiec podobnym incydentom. Gdy krążące powszechnie opinie nie wnosiły żadnych merytorycznych uwag, pierwsza konstruktywna krytyka dzieła Tuwima ukazała się właśnie w "Pro Arte et Studio":
„w 11 numerze Pro Arte et Studio - broniący prawa do wolności światopoglądu List otwarty do redakcji W. Zawistowskiego oraz stanowiący - zdaniem redakcji - pierwszą poważną krytykę [...], pierwszą próbę wniknięcia w istotę utworu List otwarty do Juliana Tuwima, podpisany przez jedenastu kolegów akademików stanowiących tzw. grupę Rościszowskiego”
W obronie „Wiosny” i Tuwima stanęli redaktorzy czasopisma. W wydrukowanym w tym samym numerze artykule „Odpowiedzi Redakcji na List otwarty” – rzekomo autorstwa Jana Lechonia – upomnieli się o prawo wolności wyboru własnej drogi poetyckiej.

„Wiosna” spełniła nie tylko rolę prekursorki w łamaniu ustalonych konwencji, lecz także połączyła przyszłych Skamandrytów:
„Z jednej strony - rozłam w redakcji "Pro Arte et Studio", będący bezpośrednim skutkiem opublikowania kontrowersyjnego utworu, w konsekwencji zadecydował o ukształtowaniu się czasopisma jako pierwszego organu przyszłej grupy poetyckiej Skamander; z drugiej - zdecydowane wystąpienie przyszłych pikadorczyków w obronie wiersza przyjmowane jest przez badaczy za pierwsze grupowe wystąpienie przyszłych skamandrytów”.

Wiersz podzielił nie tylko ludzi skupionych wokół periodyku, lecz także całe środowisko kulturalne epoki międzywojennej oraz czasów współczesnych, oceniających z perspektywy czasu wkład Tuwima w rozwój poetyki czy jego innowacyjność w podejmowaniu tematów.

Do grona jego gorących zwolenników po opublikowaniu i odkryciu po II wojnie światowej „Wiosny” dołączyli m.in. Wilam Horzyca, Ostap Ortwin, Karol Wiktor Zawodziński, Stefan Napierski, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Wyka oraz Artur Sandauer. Dowodzą tego fragmenty ich opracowań, listów czy wspomnień:
„Kłębi się w nim i pręży wrodzony mu z natury, organiczny zasób żywej jak ukrop energii emocjonalnej o bardzo wysokim napięciu (…) jest cały nią naładowany (…) stoją tu wszystkie nerwy w ciągłym napięciu pod chłostą dojmujących emocji” – Ortwin,

„W nieustannym doskonaleniu się Tuwima, w dążeniu do prawdy i pogłębiania; w rośnięciu jego wszerz i wzwyż, które uderza przy studiowaniu jego „Wierszy zebranych” (…) widzimy też charakterystyczny postęp” – Zawodziński.

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies