Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Do krytyków - genezaJulian Tuwim skierował swój wiersz „Do krytyków” – jak sama nazwa wskazuje – do wszystkich osób oceniających jego twórczość, ukrywając pod pozorem opisu codziennej jazdy tramwajem w majowe popołudnie osobiste spostrzeżenia nad temat konceptu sztuki, życia i natury.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i towarzyszące temu wieloletnie dyskusje na temat roli poezji w procesie budowania nowej Ojczyzny i wychowywania nowych patriotów zmobilizowało Tuwima do zabrania głosu. Jego poglądy i nowoczesna wizja motywów „niepoetyckich” okazały się kontrowersyjne. Wolność wyboru tematyki, zwrócenie się do codziennych spraw i zerwanie z martyrologią nie spodobały się krytykom, dlatego postanowił zwrócić się do nich bezpośrednio.

Liryk jest utrzymany w radosnym, momentami wręcz euforycznym tonie, a zdolność uchwycenia z pozoru błahego szczegółu otoczenia, zaprezentowana przez Tuwima, przynosi na myśl – jak zauważa autor opracowania „Skamandrycie” Jan Marx - dzieła naszego najwybitniejszego romantycznego wieszcza, Adama Mickiewicza:
„Jest w tym spojrzeniu Tuwima na świat i naturę coś z oka Mickiewicza. Mam na myśli ową zdolność zobaczenia i nazwania rzeczy i zjawisk tak, abyśmy potem na deszcz, na burzę, na las, na kwiat patrzyli tak, jak nas tego nauczył poeta. Przy czym różnica pomiędzy opisem Mickiewicza a opisem Tuwima polega na tym, że opis Mickiewicza jest bardziej urzeczowiony, konkretny, sprawdzalny, a przede wszystkim powściągliwy i prosty, u Tuwima natomiast euforyczny. Zachwycony i olśniony poeta nie tyle opisuje, co zaklina obraz słowami ekspresywnie wysilonymi”.

Zacytowanie opinii mającego w swoim dorobku kilkadziesiąt opracowań badacz nie zachęca, by stawiać Tuwim na równi z Mickiewiczem, lecz doskonale ukazuje relację pomiędzy językiem obu poetów:
„Język Sonetów i Pana Tadeusza to strefa siły polszczyzny, natomiast język Biblii cygańskiej, Treści gorejącej i Kwiatów polskich to strefa inercji, próba reanimowania i równouprawnienia wszystkich języków poetyckich od romantyzmu przez modernizm i secesję do dwudziestowiecznych awangard. Jak każdy język elektryczny – język Tuwima mimo zewnętrznej iluminacyjności zdradzał słabość semantyczną. Był szamański, świetny w zaklęciach, gorszy w opisach”. (Jan Marx, „Skamandryci”, Warszawa 1993, s. 19).


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies