Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Tematyka wierszy Przybosia

Autor: Jakub Rudnicki

Wiersze „wiejskie”

Julian Przyboś z racji swojego chłopskiego pochodzenia całe życie związany był z nurtem wiejskim. W jednej piątej wierszy Przybosia odnaleźć można nurt wiejski. Pierwszym utworem zawierającym ten motyw jest debiutancki utwór „Cieśle” (1921), zaś ostatnim „Słowacki” (1969). Słowami-symbolami są w jego twórczości orka, koń, traktor, żęcie zboża. Również wiejski krajobraz przewija się przez wiele utworów. Poszczególne motywy nie mają jednak wyłącznie znaczenia wprost. Poezja Przybosia jest wieloznaczna, odnaleźć w niej możemy wiele aluzji do całego bogactwa leksykalnego i frazeologicznego polszczyzny. Wiersze wiejskie wyznaczają podstawowy zamysł artystyczny i filozoficzny – są pseudonimami podstawowych wartości egzystencjalnych. Olbrzymie ich bogactwo powoduje, że obok wierszy melancholijnych odnajdziemy wiersze rewolucyjne, ironiczne i głęboko refleksyjne. Sposób widzenia wsi również nie jest jednolity. Jedne utwory mógłby napisać każdy poeta, inne tylko taki, który mieszkał i pracował na wsi, zaś część wiąże się bezpośrednio z biografią poety.

Wiersze „religijne”

Mimo iż Przyboś wychował się w tradycyjnej, katolickiej rodzinie całe dorosłe życie pozostawał niewierzący, był antyreligijnym racjonalistą. Pierwsze trwałe zwątpienia pojawiły się już w szkole gimnazjalnej. Mimo to w jego poezji pojawiają się biblijne motywy (Inwokacja do Śrub, Purpurowy osioł). Nawiązywał również do gatunków religijnych, takich jak litania. Był także autorem poematu antyreligijnego Bogi, napisanego z, jak pisze sam poeta, chrześcijańskim i żydowskim terrorystą duchownym. Tradycyjne wychowanie nie przeszkadzało mu być ateistą. Zakwestionowanie chrześcijańskiej idei ciał zmartwychwstania doprowadziło go do powrotu do wierzeń mitycznych, „oddajemy ciało ziemi, ziemia rodzi nowe ciało”.

Wiersze „wojenne”

Tematyka wojenna pojawia się w utworach Przybosia w różnych kontekstach. Pierwszy to wspomnienia wojny z bolszewikami, którą poeta znał z autopsji (Parada śmierci, Droga powrotna), drugi to zapowiedź zbliżającej się wojny (Na granicy, Wiosna 1937), zaś trzeci dotyczy II wojny światowej (Póki my żyjemy, Oczy zabitych) i niesprawiedliwości wojen toczonych już po jej zakończeniu (Wiosna paryska, Wiosna 1968, Pobojowisko). Po zakończeniu wojny pisarz nie wracał do własnych przeżyć, co wiązało się z charakterystycznym dla niego ahistoryzmem, pisarz żył i pisał „zwrócony ku teraz”, zaś impuls do napisania wiersza dawało mu konkretne zdarzenie czy przeżycie.
Wiersze „erotyczne”

Wierszy erotycznych Przyboś napisał niewiele. Można je podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy ze wczesnego okresu twórczości obrazuje pełne spełnienie miłosne w wymiarach fizjologii (Jedna noc, Świt), drugi przedstawia ukochaną jako przedmiot wrażeń percepcyjnych (Nagle inna). Przyboś widzi ludzi jak przedmioty, partner nie jest pełnoprawny, wyzwala jedynie przeżycia. Kobieta zaś jest uprzedmiotowiona, później ubóstwiona, nigdy w pełni ludzka. Ostatni wiersz Przybosia – Róża – powstał, gdy autor przebywał w szpitalu. Łączy on w sobie wiele elementów poetyki autora „Cieśli”: alegorię, symbol, elipsę, skrócony obraz, apostrofę, grę lingwistyczną.

Wiersze „podróżnicze”

Wśród licznych wierszy Przybosia wyróżnić możemy także wiersze podróżnicze. Trzeba przyznać, że poeta wiele podróżował. W jego utworach odnajdziemy zapisy z m.in. Francji (Równanie serca, Łuk, Meta), Szwajcarii, Włoch, USA. Najczęściej ich tematem są przyroda i krajobrazy, które konfrontował z obrazami z Polski. Często podróże służyły mu do zestawienia własnej poetyki, z poetyką twórców minionych epok (Norwid, Słowacki, Mickiewicz).

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies