Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Prośba o piosenkę - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Uważając, że piosenka, a nie pełne patosu hymny czy wyniosłe peany, jest gatunkiem najprostszym i najbardziej przystępnym dla ludzi, Julian Tuwim w wierszu „Prośba o piosenkę” zwraca się ze swoistą petycją do „Stwórcy” o zesłanie mu weny, ogromnej siły i bezgranicznej wiary w powodzenie swojej misji - stworzenie swego największego dzieła.

Sytuacja liryczna i kreacja podmiotu nie sprawiają trudności w odczytaniu: poeta prosi Boga o natchnienie poetyckie, symbolizowane przez bicie serca na wzór „gniewu oceanów, wichury krwi”:

„Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój świetny,
Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów,
Bym, jak dawni poeci prosty i szlachetny,
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów”.

Podmiot pragnie być jak dawni poeci – „prosty i szlachetny”. Spełnienie tego warunku da mu siłę i odwagę do obnażenia prawdziwej natury „możnych i tyranów”, ich materialnych motywacji i braku szacunku dla innych ludzi. Przywołanie przodków wskazuje na ogromny szacunek dla ich wkładu w polską i światową literaturę oraz niezachwiania ich pewności, iż prostota i szlachetność słowa poetyckiego są najważniejszymi cnotami poezji.

Nie trzeba mu daru pisania górnolotnych, romantycznych hymnów dla bogaczy, ponieważ prości ludzie – posiadacze czystych serc pod brudnymi koszulami - ich nie zrozumieją, a to do nich chciałby dotrzeć swoją twórczością, wspomóc ich. Podmiotem kieruje szczera motywacja: chciałby zniszczyć całe zło panujące na świecie i wynagrodzić wszystkim biednym, poniżanym i tłamszonym dotychczasowe krzywdy:

„Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Aby ci, w których palnę, prosto w łeb dostali
Kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej piosenki!”.

Gotowość do pisania utworów atakujących bogaczy nie oznacza jednak, iż Tuwim podchodził bezkrytycznie do położenia ubogich i nierówności społecznych. Padające w drugiej zwrotce słowa: „A biegną za orkiestrą, co gra capstrzyk królom”, wskazują na mało pochlebne cechy biednych: ich ciekawość, małą inteligencję, przewrotność i brak zdecydowania, co udowodnili, gdy wybiegli z kolejki po chleb, słysząc dźwięki dworskiej orkiestry.
Niezwykle plastyczny, dowcipny i pełen ekspresywności liryk Juliana Tuwim dowodzi ogromnej wiedzy poety na temat sytuacji społecznej w państwie po odzyskaniu przez nie niepodległości i w pierwszych latach odbudowy. Poeta zdemaskował w nim zarówno pazerność rządu („możnych i tyranów”), jak i napiętnował pogoń za pustą rozrywką najuboższych, stawiając się jednak w finale za tymi drugimi. „Prośba o piosenkę” miała spowodować, iż za jego przykładem inni poeci stawią się za ubogimi i pokrzywdzonymi przez los i wpisała się w drugi – obok ironiczno-nonszalanckiego – nurtów uprawianej przez niego poezji (społecznikowski).

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies