Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku

Autor: Jakub Rudnicki

Na początku lat trzydziestych natłok, ekspansywność informacji o dziejącej się wokół rzeczywistości, aktualny moment historii wpływały na sytuację egzystencjalną i duchową człowieka. Eksponowane były społeczne zadania literatury i sztuki, poszukiwano formuł poezji, które oddać mogły dziejącą się rzeczywistość, ponieważ dotychczasowe formy poetyckie nie były wystarczające. Odczuwano nieprzystawalność sztuki do życia, dlatego ważny był postulat nowego programu estetycznego, który wprowadziłby kontekst zagadnień związanych z miejscem jednostki w zbiorowości i problematykę społeczną oraz ideową.

Kierowano się w stronę form epickich, poszukiwano syntezy epiki i liryki, poematu, który zatarłby tendencje gatunkowe. Próby bądź zależne były od tradycji literackiej (głównie romantycznej – wzory powieści poetyckiej, aktualizacja wzorów romantycznych), bądź prowadziły do nadmiernego sprozaizowania poezji (M. Czuchnowski – poszukując formuły realistycznego poematu aktualnego nasycił poezję elementami reportażowymi, opisowymi - „szkic do powieści”). Trzecią orientacją był poemat imaginacyjny o „wizyjnej plastyce”, trudnej do uchwycenia zasadzie kompozycyjnej, irracjonalizmie zatomizowanej rzeczywistości ujmowanej w sugestywnych obrazach, o których następstwie decyduje nadwrażliwość emocjonalna (odwołanie do imażynizmu - „mowa poetycka, gdzie obraz dominuje nad semantyką słowa”, także tendencje mitotwórcze – współczesny mit genezyjski lub wątki mitów kosmogonicznych, apokaliptycznych).

Wizyjność została wyzwolona z rygorów intelektualnych, a oparta na logice snu. Pomysły te były odejściem od założeń Awangardy krakowskiej i spotkały się z krytyką („zlepki”, „irracjonalny zbiór refleksji”). Akcentowano zanik świadomej kompozycji podporządkowanej rygorom intelektualnym, jej wewnętrzną dezorganizację. Odwoływano się także do nadrealizmu (pierwsza afirmacja J. Czechowicz) oraz symbolizmu. Jednak „Żagaryści”, występując razem na wiosnę 1931 roku, byli antyestetyczni, niepewni, zbyt zawstydzeni, żeby jeszcze jedną poetykę fundować i propagować.
Na początku lat trzydziestych zanikają ideały zwięzłości i precyzji: „styl staje się luźny, obrazowanie – inkoherentne (…) Wiersze debiutantów lat trzydziestych są luźne i nieszczelne, otwarte na chaos historii”. Należy podkreślić ścisłą zależność między sytuacją duchową młodych, zdeterminowaną przez niepokoje i dramaty współczesnego świata, a wynikającymi stąd konsekwencjami artystycznymi.

W połowie lat trzydziestych tendencje radykalistyczne, tak powszechne dotąd w młodej poezji, ulegają wyraźnemu stonowaniu. W tym czasie kreuje się świadomość odchodząca od prostych motywacji politycznych, kryje się w niej perspektywa heroiczna (nie ogranicza się tylko do pesymizmu, ale szuka moralnego ocalenia człowieka) i tragiczna zarazem (człowieka i świat nie ominie zagłada, jednak nie można wyrzec się elementarnych wartości).

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies