Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kartoflisko - analiza

Autor: Karolina Marlga

Aby w pełni zrozumieć innowacyjność poezji Leopolda Staffa, należy przyjrzeć się w równym stopniu jej warstwie tematycznej, co i językowej.

Sięgając po jeden z najstarszych i najbardziej sformalizowanych gatunków, czyli sonet, poeta skrócił dystans i zminimalizował bariery dzielące antyczne pomysły na realizację utworów poetyckich z aktualnymi w jego epoce problemami, których rozwiązanie znaczyło często przykucie uwagi społeczeństwa.

Taki zabieg Staff zrealizował podczas prac nad wierszem „Kartoflisko”. Utwór, pretendujący pod względem formalnym do bycia sonetem (podział na dwie czterowersowe strofy o powtarzających się rymach ABAB ABAB lub ABBA ABBA oraz dwie tercyny o odmiennych rymach CDC DCD lub CDE CDE, zawierające najpierw część opisowo-narracyjną, a później refleksyjno-liryczną), nie realizuje jego założeń. Pozbawienie go części refleksyjnej było zabiegiem dokładnie przeanalizowanym przez Staffa, który nie chciał narzucać jakiejkolwiek odautorskiej interpretacji czy cienia wartościowania, pozostawiając tą funkcję czytelnikom.

Analizując warstwę artystyczną wiersza, widać cechy podobne do wielu innych dzieł poety: krótka forma nie pociąga za sobą mierności środków poetyckiego wyrazu. Tych w „Kartoflisku” jest aż nadmiar:
  • epitety: „jesiennym kapuśniakiem”, „wrony w żałobnym zespole”, „skrzydeł czarne parasole”, „cierpliwym mozole”, „barwistym wełniakiem”, „ziemniaczane pole”, „miękkiej ziemi”, „schylone najmitki”, „zeschłych badyli”, „płytkich korzeni”, „krągłe bulwy”, „ceber głęboki”;

  • metafory: „Rozpinając swych skrzydeł czarne parasole”;

  • porównania: „Zbierają krągłe bulwy, jak jaja spod kwoki”, „Co głucho grzmią jak bębny na odmarsz jesieni”.Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies