Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Złożony z czterech czterowersowych strof wiersz Kazimierza Wierzyńskiego jest pochwałą cywilizacji i jej zdobyczy.

Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie (liryka bezpośrednia), o czym świadczą formy czasowników oraz zaimki:
„Chodzę i gapię się ludziom na pięty,
(…)
I, zda się, jestem też bardzo zajęty”.

Sytuacja liryczny jest czytelna. Mający do załatwienia mnóstwo spraw podmiot biega po mieście, obserwując przy okazji także spieszących się gdzieś ludzi. Nie opuszcza go nadzieja o szybszym zrealizowaniu swoich celów, gdy porwie go tłum przechodniów:
„Chodzę i gapię się ludziom na pięty,
Jak ich coś naprzód po ulicach niesie”.

Kolejne wersy ukazują prawdę o podmiocie lirycznym. Chodzi po mieście nie w celu spotkania się z kimś czy załatwienia spraw, lecz dla „zabicia czasu”, aby połączyć się z bezkształtną masą i stać się jednym z zabieganych ludzi:
„I, zda się, jestem też bardzo zajęty
I też gdzieś idę w jakimś interesie.
Udając, że ma do ogarnięcia tyle ważnych i niecierpiących zwłoki spraw przy jednoczesnym ograniczeniu czasowym sam nie wie, gdzie udać się najpierw:
„Że w wszystkie strony robię wielkie kroki
I pełny jestem ciżby i hałasu”.

Trzecia strofa jest wyliczeniem etapów jego podróży, swoistego planu dnia. Na początku podmiot jedzie dorożką, by po chwili przesiąść się do tramwaju. Jest cały czas w biegu. Kolejne wersy dają nam obrazy nowych miejsc i nowych obowiązków, niczym przyspieszone klatki w teledysku lub niemym filmie. Wystarczy wyliczyć chociażby kolejkę na poczcie, by wysłać depeszę, świadomość umówionego już dawno spotkania o piątej na rogu alei, by poczuć się, jak podmiot liryczny – oszołomiony gwarem miasta, obarczony mnóstwem wyimaginowanych spraw do załatwienia:
„Ach kioski, szyldy, kupcy, listonosze
Skwery, cykliści, kino-przedstawienia!
O ludzie, ludzie! Ja świat cały noszę
W lewej kieszeni mego uniesienia!”.
Kazimierz Wierzyński po raz kolejny kreśli obraz człowieka-tułacza z tą różnicą, że ciągła zmiana miejsca pobytu nie wynika z politycznej emigracji, lecz z kondycji współczesnych mu ludzi, obarczonych nawałem spraw do załatwienia i ciągłym pędem cywilizacyjnym. Wiersz jest swoista afirmacją miejskiego stylu życia. Fiołki i promienie słońca z „Zielono mam w głowie” zostały zastąpione przez „kioski, szyldy, kupców, listonoszy / Skwery, cyklistów, kino-przedstawienia!”, czyli przejawy urbanistycznego tworu łączącego nowoczesność z cudami techniki komunikacyjnej i sprawiającego, iż podmiot liryczny i czytelnik czuja się jak mieszkańcy świata, dla których każda rzecz jest na wyciągniecie ręki, niczym „lewa kieszeń”.

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies