Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Autor: Karolina Marlga

„Rozumiejąc jasno, że sporadyczna i izolowana reforma sztuki w oderwaniu jej od samego życia, którego, tętnem i funkcją organiczną jest sztuka każda, musi się okazać z gruntu czczą, bezowocną i jałową, nie mając jednocześnie czasu na żadne kroki przedwstępne i przygotowawcze w tym kierunku - życie i sztuka polska grożą zaduszeniem, a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypadku środkiem jest niezwłoczna tracheotomia - my, futuryści polscy, przystępujemy z dniem dzisiejszym do wielkiej radykalnej przebudowy i reorganizacji życia polskiego i wzywamy wszystkich obywateli wolnej Rzeczypospolitej Polskiej do zorganizowanego współdziałania i pomocy” – fragment „Mańifestu w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća”.


„JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską” - dzieło poetów skupionych wokół pisma „Katarynka”, Brunona Jasieńskiego, Tytusa Czyżewskiego, Stanisława Młodożeńca i Anatola Sterna, zostało opublikowane w Krakowie w czerwcu 1921 roku. Od momentu premiery zbiór kontrowersyjnych, pełnych prowokacyjnych tez i odniesień artykułów został nazywany pierwszym manifestem polskich futurystów.

W jego skład weszły „mańifesty”:
- „Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća”,
- „Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej”,
- „Mańifest w sprawie poezji futurystycznej”,
- „Mańifest w sprawie krytyki artystycznej”.

Interpretacja i analiza

Zbiór programowych tekstów polskich futurystów zawiera kluczowe wyznaczniki stylu realizowanej przez nich sztuki. Wszystkie są napisane we właściwym dla Jasieńskiego i jego kompanów języku: opartym na zasadach fonetycznych i skojarzeniach.

Za najważniejsze przesłanki propagowanej w nich filozofii i poetyki można uznać:
 • zerwanie z niepotrafiącą sprostać współczesnym problemom tradycją (zamiana czołowych XIX i XX-wiecznych nurtów - kubizmu, ekspresjonizmu, prymitywizmu, dadaizmu i innych „izmów” - na „onanizm”), dekadenckimi i romantycznymi wartościami oraz logiką, określoną mianem „wynalazku burżuazji”;

 • wprowadzenie nowego stylu, nazwanego „futuryzmem”, przeznaczonego dla obywateli nowej, wolnej, Polski;

 • zaznaczenie łączności polskich twórców z rosyjskimi, traktowanymi jak nauczyciele i mentorzy;

 • poszukiwanie nowych wyzwań, tendencji, tematów, motywów, środków wyrazu celem nowych artystów w myśl zadania: „Każdy artysta obowiązany jest stworzyć zupełnie nową, niebywałą dotąd sztukę, którą ma prawo nazwać swoim imieniem”, w tym celu musi wyjść poza schemat w myśl hasła: „Artyści na ulicę!”, z kin i teatrów na miejski rynek, do tramwajów, samochodów, parków;

 • określenie nowych wyznaczników dzieła sztuki i podkreślenie roli czystego słowa w poezji;

 • konieczność tworzenia plakatów, mających zastąpić relikty przeszłości, czyli książki;

 • zamiast mówienia o nieistotnych, metafizycznych kwestiach, poezja ma traktować o rzeczach zwykłych i zaprzątających człowiekowi głowę podczas codziennych czynności: „Trzeba otworzyć na oścież wszystkie drzwi i okna, niech wywieje ten swąd piwnic i kościelnego kadzidła którym od dziecka uczyli was oddychać. Zaopatrzeni w gigantyczne respiratory, idziemy wam na spotkanie”;

 • zanegowanie wartości krytyki artystycznej, realizowanej na początku lat dwudziestych XX wieku, na rzecz oddania tego prawa i przywileju autorom dzieł: „Jako najbliżej rzeczy stojący i najbardziej, bądź co bądź kompetentni - mogą powiedzieć na ten temat parę ciekawych słów, co w porównaniu z bezpłciową miamlaniną tzw. "krytyków zawodowych" będzie już skarbem nie do obliczenia. Publiczność będzie miała recenzje, o które jej chodzi, i to z najpierwszego źródła, zecerzy zaś nie będą nadal zmuszani do składania długich kolumn bzdur i niepotrzebności, co w związku z ich uświadomieniem klasowym stanowczo nie powinno być dopuszczalne”. • Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Biografia Józefa Czechowicza
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  Żal - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza

  Jasieński Bruno
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
  But w butonierce - analiza
  But w butonierce - interpretacja

  Leśmian Bolesław
  Urszula Kochanowska - analiza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - geneza
  W malinowym chruśniaku - analiza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - geneza
  Pan Błyszczyński - analiza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - geneza
  Szewczyk - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - geneza
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dziewczyna - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Topielec - analiza
  Topielec - interpretacja

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  La prcieuse - analiza i interpretacja
  La prcieuse - geneza

  Słonimski Antoni
  Credo - analiza i interpretacja
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Kowal - analiza
  Kowal – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Przedśpiew - interpretacja
  Ars poetica - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja

  Stanisław Przybyszewski

  Tuwim Julian
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sitowie - analiza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - geneza
  Prośba o piosenkę - analiza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - geneza
  Do krytyków - analiza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - geneza
  Mieszkańcy - analiza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - geneza
  Wiosna. Dytyramb - analiza

  Wierzyński Kazimierz
  Motto - analiza i interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Kufer - analiza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - geneza
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

  Inne
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Główne założenia futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Poetyka „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Tematyka wierszy Przybosia
  Biografia Juliana Przybosia
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies