Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kowal – interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Wiadomości wstępne

„O miejscu autora Snów o potędze, o jego znaczeniu w poezji polskiej zdecydował fakt, że przeciwstawił się tym skonwencjonalizowanym nastrojom i obrazom, (które i sam uprawiał). Sny o potędze zawierają ogromną liczbę takich właśnie nastrojowych liryków, ale jednocześnie przynoszą zasadniczą z nimi polemikę. Przynoszą program ich przezwyciężania, program walki z tym „pierworodnym”, przyrodzonym „grzechem” człowieka, jakim jest słabość. Wprowadzają na miejsce zrezygnowanego dekadenta nowego bohatera lirycznego, co wyraziło się w tym między innymi, że na początku swego pierwszego zbioru jako wiersz- program umieścił poeta Kowala, a nie Straszną noc czy Citta dolente” - Irena Maciejewska w rozdziale Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, umieszczonym w opracowaniu „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2” (pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 225).

W 1901 roku, okresie rozkwitu poezji i poetyki Młodej Polski, ukazały się „Sny o potędze” debiutancki tom wierszy młodego poety, Leopolda Staffa. Jednym z najważniejszych i najsłynniejszych wierszy, gwarantującym mu szacunek krytyków i oddanie czytelników, nazywających go młodopolską „Odą do młodości”, okazał się być utrzymany w aktywistycznym duchu filozofii czyny Fryderyka Nietzschego liryk „Kowal”.

Gdy bohaterami innych wierszy zbioru zostali siłacze, wodzowie, herosi, tak główną postacią przytoczonego wiersza stał się… kowal.

Interpretacja

Sytuacja liryczna wiersza jest klarowna. Podmiot liryczny, tytułowy kowal w zaciszu swojego zakładu zajmuje się codzienną pracą. Motyw ten Staff zaczerpnął z mitologii greckiej, którą był zafascynowany i po którą często sięgał w nawiązaniach, na przykład w wierszu „Początek bajki”, gdy pisał:
„Tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi
Patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi”.

Aby w pełni zrozumieć przesłanie liryku, należy pokrótce przypomnieć mit boga Hefajstosa, przywódcy i opiekuna rzemieślników (kowali, złotników) i ognia. Mieszkający z dala od Olimpu, bo w głębokiej otchłani wulkanu Etna, zajmował się tam wykuwaniem zbroi i broni dla swojej boskiej rodziny. W codziennej pracy towarzyszyli mu cyklopi - jednoocy olbrzymi, dysponujący ogromną siłą, odwrotnie proporcjonalną do ich inteligencji. Nikt tak jak oni nie umiał zrobić broni dla Zeusa.
Powyższe nawiązania uzasadniają nazwanie Staffa „wędrowcem po szlakach wielu kultur i systemów filozoficznych”.

„Staff dbał o dobór spójnych elementów swojej własnej poetyckiej budowy. Wśród filozofów, których przywoływał, których myśli włączał w swoje dzieło, znajdujemy myślicieli różnych epok i różnych orientacji. Jeśli wymienić najważniejsze systemy odniesienia, a więc stoicyzm, filozofię Odrodzenia, nietzscheanizm, to stwierdzić wypadnie, że te różne filozofie łączy jedno: antropocentryzm – kult człowieka jako prawodawcy i twórcy własnego losu. Nawet sięgając do systemów niespoistych, niejednoznacznych – jak nietzscheanizm – odnajdywał poeta te właśnie elementy. Nawet w systemach z natury swojej teocentrycznych – jak chrystianizm – interesował go ich ziemski, ludzki wymiar (stąd szczególne wyeksponowanie świętofranciszkańskiej i ewangelicznej tradycji chrześcijaństwa). Przedstawiciel synkretyzmu początku wieku dwudziestego, Staff nie zestawiał obok siebie szczątków dawnych kultur – przeciwnie, dążył do konstrukcji, do zjednoczenia i przetworzenia różnych systemów myślowych wokół idei antropocentryzmu. Przykładem takiej tendencji jest trud Staffa nad stapianiem w jedną całość myśli antyku i chrześcijaństwa i szerzej, nad jednoczeniem kultury religijnej i kultury laickiej” (Irena Maciejewska, „Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982s. 244)

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies