Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Powrót - interpretacja i analiza


Nie zmienia to jednak faktu, iż wiersz w piękny sposób oddaje hołd klasycznym wartościom. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykła malowniczość języka Iwaszkiewicza, który za pomocą słów „namalował” zapierający dech w piersiach krajobraz. Warto tu przytoczyć drugą strofę utworu: „I patrzeć na wirydarz stary, cichy, wierny, / Z głębią mdlejącej zorzy u drogi wylotu”. Właśnie takie epitety jak „mdlejąca zorza” czy „wierny wirydarz” tworzą niezwykły i tajemniczy klimat wiersza Iwaszkiewicza, który już od samego początku swojej kariery zadziwiał czytelników plastycznością swoich wierszy.

W „Powrocie” pojawiają się motywy charakterystyczne dla całej twórczości Iwaszkiewicza, o których pisze Irena Maciejewska:
„Tym więc, co uderza w liryce Iwaszkiewicza (…) jest usytuowanie człowieka, bohatera mówiącego tej poezji w scenerii natury. Niebo, razem z określeniami synonimicznymi, takimi jak obłoki, chmury, wraz z gwiazdami, jest w tej poezji ciągle obecne. Jest ono znakiem kosmosu, nieskończoności świata, wśród którego rozgrywa się ludzki los. Występuje na zasadzie stałej opozycji: niebo – ziemia. Ono wspólnie z ziemią prezentowaną przez rekwizyty naturalne: wodę, drzewo, kwiat, lub przez znaki kulturowe, stanowi stałe tło życia ludzkiego, przypominając obrazem poetyckim, że życie człowieka to przede wszystkim istnienie w »wielkiej naturze«, w kosmosie, potem dopiero w innych systemach odniesienia” (I. Maciejewska, „Ipsa interminabilis est vita – Jarosław Iwaszkiewicz [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego”, pod red. I. Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 334).

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza

Wierzyński Kazimierz
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 rokuPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies