Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wiosna. Dytyramb - geneza

Autor: Karolina Marlga

„Tuwim zastał lirykę polską ziemiańską i staroświecką, a zostawił ją demokratyczną i nowoczesną. Odświeżył jej tematykę (…) odświeżył jej technikę (…). Któż od czasów romantyków – dokonał więcej?” – Sandauer.

Na drugim biegunie zagorzałym przeciwników poety, kwestionujących jego dorobek i określających go mianem bezideowego, byli zaś Awangardyści, Kwadrygiści i Żagaryści, m. in. Tadeusz Peiper i Anatol Stern:

„Kilka sposobów Tuwima, zaczerpniętych z zagranicy bez szerszej myśli, nie schodzących się w żadnej wyższej idei poetyckiej, nie rozwiniętych i nie rozwijanych, to za mało, by je czcić wnosinami” – Peiper („Poeci bez idei poetyckiej” [w:] „Tędy, Nowe usta”, Kraków 1972, s. 278).

„Jest Tuwim człowiekiem w stosunku do zagadnień życia wyjątkowo amoralnym. Gdyż tylko amoralnością można nazwać ten zupełny brak ideologii w jego poezji (…). Poezja Tuwima – to impresjonistyczna łatanina ideologii, ruchome piaski, na których niepodobna wznieść żadnego światopoglądu” – Stern.

Największych wrogów miał Tuwim w młodych krytykach. Idąc za „Krytycznoliterackimi stereotypami i ocenami poezji Juliana Tuwima” - opracowaniem Stanisława Gawlińskiego „Julian Tuwim – poezja przeciwieństw”, opublikowanym w I tomie pracy „Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa” pod redakcją Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego (Kraków, 1997), ich nazwiska: „symbolizują nowy repertuar norm artystycznych i zasad moralnych drugiej Awangardy”.

Aby udowodnić swoje zdanie, Gawliński odnosi się do słów Konstantego Troczyńskiego i Ludwika Frydego:
„Od razu uderza nas tu pewne przecenienie tego poety (…). W ogóle, w miarę postępującej lektury „Wierszy zebranych” opanowuje nas zdziwienie, że te wiersze mogły kiedyś uchodzić za arcydzieła. Wiersze Tuwima nie wytrzymują próby czasu, jak zresztą w ogóle twórczość każdego rasowego ekspresjonisty (…). Właściwie poezja Tuwima jest już skończona i jako oddziaływanie dzieł dawnych i jako kontynuacja” - Troczyński.
„Tuwim nierozerwalnie związany z macierzystą sferą mieszczańską buntuje się rozpaczliwie przeciwko niej, ale bunt ten jest jałowy, gdyż wywodzi się z historycznej ideologii mieszczańskiej (…). Dynamizm bijący z wierszy Tuwima pozbawiony jest treści i kierunku (…). Poezja Tuwima stanowi przejmujący dokument ludzki. To nie są tylko wiersze mniej lub więcej udane; to żywe świadectwo dramatu, jaki poeta rozegrał ze sobą i światem ponosząc w wyniku klęskę” – Fryde.
Doskonałym podsumowaniem genezy „Wiosny” będzie opinia przywoływanego już Gawlińskiego, który artykuł o stereotypach w pojmowaniu twórczości Tuwima zakończył optymistycznym przesłaniem:
„Dzisiaj, w stulecie urodzin utalentowanego poety, który wykroczył poza kanony poezji dwudziestolecia międzywojennego, a w panteonie najwybitniejszych twórców poezji polskiej dwudziestego wieku wymówiono mu miejsce, próżne byłoby kruszenie kopii z przeciwnikami Juliana Tuwima. Współczesna poezja polska rozwija się innymi torami niż te, po których poruszał się twórca Rzeczy czarnoleskiej. Nie posiada on teraz świadomych naśladowców i kontynuatorów jego poetyki. Chociaż znacznie zmalało grono czytelników poezji Tuwima, to stale rośnie rzesza słuchaczy tekstów tego autora śpiewnych przez Ewę Demarczyk, Czesława Niemena oraz Marka Grechutę. Dzięki nim młodzieńczy piewca mas na powrót stał się poetą masowym.
Wydaje się też rzeczą pewną, że po kolejnym przewartościowaniu bogactwa naszej poezji tego wieku, historia literatury wolna od nierównowagi ocen namiętnych przyzna Julianowi Tuwimowi miejsce niepoślednie” (S. Gawliński, dz. cyt. s. 123-125).

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies