Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Miłość - analiza i interpretacjaZa taką interpretacją wiersza przemawiają zastosowane znaki interpunkcyjne. Nagłość i innowacyjność spostrzeżenia o życiu po śmierci miłość podkreśla wykrzyknik „Można żyć bez powietrza!”, a brak ataków serca czy trzęsienia ziemi, zapowiadanych nagłym ukłuciem, towarzyszącym zerwaniu uwypukla krótki równoważnik zdania „I nic”.

„Miłość”, podobnie jak i inne wiersze z tomu „Pocałunki”, zapewniła Jasnorzewskiej nieśmiertelność, jaką zyskali tylko ci poeci, którzy potrafili pisać o sprawach odwiecznych i niedefiniowalnych w sposób prosty i czytelny.

„Chwała Pawlikowskiej jest dzisiaj powszechna. Jej wiersze są śpiewane, cytowane, naśladowane, poświęcono jej sporo studiów i artykułów. Zadecydowała tu przede wszystkim zmiana obyczajowości erotycznej, której Pawlikowska była w niemałej mierze prekursorką. Ale nie to jedno przecież. Pawlikowska mieści się także w tym zwrocie do baroku, który po roku 1956 ogarnął poezję polską. W sumie jednak to właśnie, co stało się po wojnie jej najznaczniejszym tytułem do chwały, obciążało ją w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (…)
Twórczość Pawlikowskiej zjawiła się w wąskiej szczelinie czasu między kataklizmami. Właściwie nawet dziwimy się odrobinę, tak bardzo odbiega od innych poetów polskich, tak bardzo jest nieoczekiwana. Nie da się jej bez reszty przypisać żadnemu prądowi, choć do wszystkich pod tym czy innym względem się zbliża.
W tej chwili twórczość jej uważamy za jedno z najwybitniejszych osiągnięć w poezji ostatniego stulecia. Może i nie daje świadectwa czasom przełomów i grozy, ale na pewno właśnie w takich czasach jest potrzebna. Także i mędrcom, którzy tak bardzo ją zawiedli” (P. Kuncewicz, dz. cyt., s. 11-12; s.52).

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies