Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Curriculum vitae - interpretacja

Jak każdy młody człowiek wchodzący w dorosły świat, także i podmiot liryczny (utożsamiany z Leopoldem Staffem) zaczął poznawać swój charakter i wyrabiać poglądy na życie. Z optymizmem patrzył w kolejny dzień, reagując z zaskoczeniem lub niedowierzaniem na własne słowa czy czyny, towarzyszące nowym sytuacjom, nieznanym przecież w dzieciństwie.

Podmiot wspomina uczucia i nastroje, jakie w tamtych latach wypełniały jego rozum i serce. „Milczenie, wspomnienie, westchnienie” towarzyszyło na zmianę kolejnym odkrywanym tajemnicom świata, „prostej, pogodnej postawy” nauczył się od „posągów, od drzew i od trawy”. Całemu temu zachwytowi nad pięknem i nieograniczenie świata towarzyszyły czasami chwile zastanowienia się nad przyszłością, lecz były one na tym etapie wypychane przez nostalgiczne wspomnienia za latami beztroskiego dzieciństwa. Widać w tym ogromną mądrość i dojrzałość młodego Staffa. Zdawał sobie doskonale sprawę, że towarzysząca dorosłemu życiu wolność wyboru i prawo do decydowania o swoim życiu idzie w parze z odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale i za najbliższych. Nie otrzyma gotowych odpowiedzi i schematu rozwiązań, jak w dzieciństwie.

Zamykająca poetycką spowiedź, czwarta zwrotka wiersza mówi o idącej z życiowym doświadczeniem dojrzałości emocjonalnej i moralnej, którą podmiot posiadł, gdy obdarzył należytym szacunkiem przyrodę i nauczył czerpać radość z każdej, choćby jak najbardziej przyziemnej, rzeczy:
„I kiedym, stary smutku dom zburzywszy w gruzy,
Uczynił z siebie jeno wschodom słońca próg,
Rozumie mnie me serce i kochają Muzy”.
Wiek dojrzały, w którym Staff był podczas pisania wiersza, nie jest dla podmiotu lirycznego kresem w realizacji młodzieńczych marzeń i idei. Przeciwnie – dopiero po zburzeniu domu starego smutku w gruzy i powzięciu decyzji o patrzeniu z optymizmem w każdy dzień („jeno wschodom słońca próg”), zyskał prawdziwą pewność siebie i wiarę w świat i swoją rolę do spełnienia. Miłość Muz i zrozumienie siebie samego sprawiły, iż nie dość, że dojrzałość stała się tak samo szczęśliwa, jak dzieciństwo czy dojrzewanie, to jeszcze odeszły ciągłe próby samookreślenia i szukania własnej drogi. Dojrzały podmiot już wie, że jego rolą na Ziemi jest bycie poetą i tworzenie jasnej i zrozumiałej sztuki. Daje mu to poczucie spełnienia i harmonii ze światem.
strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies