Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Póki my żyjemy - analiza

Autor: Karolina Marlga

Przyboś, nie akceptując łączenia liryki z epiką uważał, że poezja w XX wieku może być tylko liryką. Jego apokaliptyczny wiersz „Póki my żyjemy” jest, mimo poruszonej tematyki, tekstem pełnym wiary i nadziei. Jego tyrtejskość wynika z końcowego przesłania, w którym podmiot liryczny – mimo odniesionych ran, śmierci swego brata czy wszechobecnej zagłady – pragnie odśpiewać najbardziej pokrzepiającą pieśń, jaką zna – hymn narodowy.

Aby uautentycznić przekaz, Przyboś sięgnął po lirykę bezpośrednią. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej („Żegnam was”). Swoją osobistą opowieść zaadresował zbiorowości, jakby chciał się podzielić grozą wojny z jak największą ilością osób i zaszczepić choćby w co dziesiątej z nich wiarę w wygraną.

Kolejną cechą formalną liryku jest jego podział na nieregularne strofy oraz zrezygnowanie z użycia rymów, równej liczby sylab w wersie czy tak samo zaakcentowanych linijek. Przyboś zrealizował zatem podstawowe założenia Awangardy Krakowskiej, której był zadeklarowanych członkiem. Zbudował swoją opowieść wokół dwóch głównych słów: „wzrósł” oraz „milczenie”:

„Huk armat na wysokość łun
wzrósł,
niebo wali się z trzaskiem.
(…)
Aż w rozpękły na dwoje słuch
płacz mężczyzn wpadł - i ich, jak bój,
milczenie:

W tej chwili zginął mój brat”

Odgrywają one kluczową rolę, nie pasując pozornie do całość tekstu, zwracają dzięki temu na siebie uwagę i stają się zalążkami nowych interpretacji.

Podobną rolę odgrywają zastosowane środki stylistyczne:
 • epitety, np. „rozwalonym schronie”;

 • spiętrzone metafory, np. „niebo wali się z trzaskiem”;

 • porównania, np. błagam o karabin jak skazaniec o łaskę”;

 • oksymoron, np. „i ich jak nabój, milczenie”.


 • Doskonałym podsumowaniem analizy słynnego wiersza będzie przytoczenie fragmentu rozdziału opracowania zbiorowego „Poeci dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ireny Maciejewskiej, w którym autor poświęcił trochę miejsca teorii Peipera – mistrza i nauczyciela Juliana Przybosia.
  „Z perspektywy, historycznej najbardziej nowatorskie w teorii Peipera okazało się podejście do kształtu językowego wypowiedzi poetyckiej. Dotychczas język pełnił w poezji rolę wyłącznie służebną. Miał służyć przekazywaniu myśli i uczuć, liczył się o tyle, o ile stanowił środek wyrazu. Słynne credo Słowackiego wypowiedziane o Beniowskim „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co myśli głowa” – to właśnie klasyczny przykład podobnej postawy. U Peipera kolejność ta została odwrócona. Język z narzędzia stał się celem poezji: na jego obróbce – jest bowiem opornym tworzywem – powinna koncentrować się praca artysty, przypominająca w swoim trudzie pracę rzemieślnika. Innymi słowy, poezja nie jest, jak to głosili romantycy a za nimi Młoda Polska, sprawą natchnienia, bezrefleksyjnego i rozrzutnego posługiwania się słowem. Przeciwnie, tworząc należy wychodzić od pewnych gotowych zwrotów słownych i frazeologicznych, które w pierwszym rzędzie należy przekształcać i deformować. „Nowa poezja powinna szukać nowych praw następstwa słów i w związku z tym nowej budowy zdania” – w tak zwięzły sposób określił Peiper swój poetycki ideał” (Paweł Dybel, „Między słowami ku światłu – Julian Przyboś”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego”, cz. 2, pod redakcją Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 98-99).

  Z biegiem lat poezja Przybosia poszła jednak indywidualną ścieżką jej twórcy. Coraz mniej było w niej Peiperowego przywiązania do tego, co tu i teraz, liryki zaczęły być pełne nie tylko masy, lecz także problemów społecznych i potrzeb jednostki, maszyny zastąpiła przyroda, a miasta - zabytki architektury sakralnej, lasy, góry, morza.

  Zobacz inne artykuły:

  Baczyński Krzysztof Kamil
  Samotność - interpretacja i analiza
  Samotność - geneza
  Romantyczność - analiza i interpretacja
  Romantyczność - geneza
  Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
  Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
  Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
  Z głową na karabinie - analiza
  Z głową na karabinie - interpretacja
  Z głową na karabinie - geneza
  Historia - analiza i interpretacja
  Historia - geneza
  Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
  Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

  Barańczak Stanisław

  Białoszewski Miron
  Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
  Miron Białoszewski jako piewca rupieci
  Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
  Leżenia - interpretacja i analiza
  Namuzowywanie - interpretacja i analiza
  Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
  Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
  Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
  Mironczarnia – interpretacja i analiza

  Broniewski Władysław
  Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
  Ballady i romanse - analiza
  Ballady i romanse - interpretacja
  Soldat inconnu - analiza
  Soldat inconnu - interpretacja
  Bagnet na broń - analiza i interpretacja

  Bursa Andrzej
  Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

  Grochowiak Stanisław
  Czyści - analiza i interpretacja
  Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
  Ikar - analiza i interpretacja
  Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

  Herbert Zbigniew
  Powrót prokonsula - analiza
  Powrót prokonsula - interpretacja
  Powrót prokonsula - geneza
  U wrót doliny - analiza
  U wrót doliny - interpretacja
  U wrót doliny - treść
  U wrót doliny - geneza
  Apollo i Marsjasz - analiza
  Apollo i Marsjasz - interpretacja
  Apollo i Marsjasz - geneza
  Przesłanie Pana Cogito - analiza
  Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
  Przesłanie Pana Cogito - geneza
  Potęga smaku - geneza
  Potęga smaku - analiza
  Potęga smaku - interpretacja
  Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
  Raport z oblężonego miasta - geneza
  Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

  Konarski Feliks
  Czerwone maki... - interpretacja i analiza
  Czerwone maki... - geneza

  Lechoń Jan
  Herostrates - interpretacja
  Herostrates - analiza
  Herostrates - geneza
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

  Miłosz Czesław
  Ogrodnik - analiza
  Ogrodnik - interpretacja
  Ogrodnik - geneza
  Walc - analiza
  Walc - interpretacja
  Walc - geneza
  Obłoki - interpretacja i analiza
  Obłoki - geneza
  Który skrzywdziłeś - analiza
  Który skrzywdziłeś - interpretacja
  Który skrzywdziłeś - geneza
  Piosenka o końcu świata - analiza
  Piosenka o końcu świata - interpretacja
  Piosenka o końcu świata - geneza
  W Warszawie - interpretacja i analiza
  W Warszawie - geneza
  Campo di Fiori - analiza
  Campo di Fiori - interpretacja
  Campo di Fiori - geneza
  Ars poetica? - analiza
  Ars poetica? - interpretacja

  Przyboś Julian
  Póki my żyjemy - analiza
  Póki my żyjemy - interpretacja
  Póki my żyjemy - geneza
  Widzenie katedry w Chartres - analiza
  Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
  Widzenie katedry w Chartres - geneza
  Notre Dame - analiza
  Notre Dame - interpretacja
  Notre Dame - geneza
  Z Tatr - analiza
  Z Tatr - interpretacja
  Z Tatr - geneza

  Różewicz Tadeusz
  Bez – interpretacja i analiza
  List do ludożerców - interpretacja i analiza
  Ocalony - analiza
  Ocalony - interpretacja
  Warkoczyk - analiza
  Warkoczyk - interpretacja
  Lament - analiza
  Lament - interpretacja
  Lament - geneza
  Drewno - analiza
  Drewno - interpretacja
  Matka powieszonych - interpretacja i analiza
  Matka powieszonych - geneza
  Strach - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza
  Powrót - geneza
  Termopile polskie - interpretacja i analiza
  Termopile polskie - geneza

  Stachura Edward
  Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
  Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

  Szymborska Wisława
  Sto pociech - analiza
  Sto pociech - interpretacja
  Sto pociech - geneza
  Cebula - analiza
  Cebula - interpretacja
  Nic dwa razy - analiza
  Nic dwa razy - interpretacja
  Nic dwa razy - geneza
  Jeszcze - analiza
  Jeszcze - interpretacja
  Jeszcze - motyw Holocaustu
  Głos w sprawie pornografii - analiza
  Głos w sprawie pornografii - intepretacja
  Głos w sprawie pornografii - geneza
  Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
  Dwie małpy Bruegla - geneza
  Atlantyda - interpretacja i analiza
  Atlantyda - geneza
  Koniec i początek - analiza
  Koniec i początek - interpretacja
  Koniec i początek - geneza
  Kot w pustym mieszkaniu - analiza
  Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
  Kot w pustym mieszkaniu - geneza
  Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
  Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
  Utopia - interpretacja i analiza
  Utopia - geneza
  Niektórzy lubią poezję - analiza
  Niektórzy lubią poezję - interpretacja

  Twardowski Jan
  O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
  Przezroczystość - interpretacja i analiza
  szukam - analiza
  szukam - interpretacja
  za szybko - analiza
  za szybko - interpretacja
  Śpieszmy się - interpretacja
  Śpieszmy się - geneza
  samotność - analiza
  samotność - interpretacja

  Wojaczek Rafał
  Ojczyzna - analiza
  Ojczyzna - interpretacja
  Ojczyzna - geneza
  Martwy język - interpretacja i analiza
  Martwy język - geneza

  Inne  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies