Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Warkoczyk - analiza„Warkoczyk” Tadeusza Różewicza to wiersz wolny o nieregularnym układzie stroficznym i wersyfikacyjnym. Jest złożony z czterech, nie scalonych rymami zwrotek, z których każda jest osobnym zdaniem. Pierwsza i druga liczą po pięć wersów, trzecia – cztery, a ostatnia – aż siedem.

Pod względem poruszanych kwestii, strofy rozdzielają się na dwie części: dwie pierwsze są opisowe (przyjazd więźniów, opis eksponatów muzealnych), a dwie kolejne – refleksyjne.

Ze względu na konstrukcję wypowiedz wiersz trzeba zaliczyć w typ liryki przedstawieniowej. Podmiot nie ujawnia w tekście swojej bezpośredniej obecności, lecz mimo tego jest wszechobecny, przedstawia obozowe zdarzenia w taki sposób, jakby był ich świadkiem.

Analizując włosy martwych ludzi posługuje się prostym, potocznym, pozbawionym wyszukanych środków stylistycznych językiem, właściwym raczej reporterskiej, realistycznej relacji, wzmagającym wrażenie oglądania filmu, gdzie kamera powoli przesuwa swoje oko po „przedmiotach”. W tekście nie odnajdziemy niezrozumiałych metafor czy rozbudowanych porównań, co było zabiegiem celowym, podkreślającym brak istnienia takich słów czy konstrukcji, które w pełni wyraziłyby dramat wojennych miesięcy.

„Do przekazania drastycznych obrazów, potwornych treści, prawdy o degradacji człowieka wymyślne figury stylistyczne wydały się Różewiczowi nieodpowiednie, niestosowne. Jakże łatwo zatrzeć w nich grozę i prawdę, mimo woli ją uprościć czy inaczej zniekształcić – a przecież poeta przyjął na siebie zadanie świadka, który własny niepokój moralny pragnie przekazać czytelnikom, zaszczepić w nich wrażliwość na wszelkie przejawy zła w relacjach międzyludzkich” (Teodor Farent, „Poezje Tadeusza Różewicza”, Lublin 2007).

Szerzej o nowatorstwie stylu Różewicza rozwodzi się Bernadetta Żynis, autorka opracowania hasła „Literatura współczesna”, umieszczonego w pozycji „Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności” (Bielsko-Biała 2003, s. 440 -443):
„Poeta, poszukując nowego wyrazu dla zastanego czasu, proponuje inną wersyfikację niż obowiązująca do tej pory, inny sposób doboru środków wyrazu – jego styl jest oszczędny, zwięzły, skondensowany, o silnym ładunku emocjonalnym, dosadny, gazetowy, codzienny, skąpy w rozbudowane metafory. Język poety to swoisty zapis „głosu Anonima”. Ekspresję swych wierszy zawdzięcza Różewicz kontrastom, oksymoronom, zaprzeczeniom, powtórzeniom, elipsom, krótkim wersom; „poetą jest ten, który pisze wiersze / i ten który wierszy nie pisze” (z wiersza Kto jest poetą). Często odwołuje się też do najprostszych doświadczeń i wzruszeń, przywołuje najprostsze definicje rzeczywistości: „Róża to kwiat” (Róża), „Jak dobrze Mogę zbierać / jagody w lesie / myślałem / nie ma lasu i jagód” (Jak dobrze). Prozaizację podkreśla także rezygnacja z rymów i stałej, dającej się jednoznacznie określić rytmiki. Wersyfikacja stosowana przez Różewicza realizuje się w wierszu wolnym, ale w jego specyficznej odmianie – wierszu różewiczowskim. Dotychczasowa forma wiersza przestała istnieć („śmierć poezji”), bo świata po zagładzie nie sposób opisywać w tradycyjny sposób”.Różewicz nadał nowe znaczenia prozaicznym i charakterystycznym dla codziennego życia szarego człowieka wyrazom. I tak ścięte i zgolone włosy więźniarek stały nie symbolami zmierzchu dawnego życia, prowadzonego w przedwojennej rzeczywistości, gdy cieszyły się życiem, a ich włosy „prześwietlało światło”, „rozdzielał wiatr”, moczył deszcz, dotykały dłonie i czyjeś usta. Teraz stały się eksponatami muzealnymi, szczelnie zamkniętymi w szklanych gablotach.
Aby uwypuklić tragizm wojny, poeta zaczął poświęcać więcej miejsca dokładnemu opisowi pozornie niewiele znaczących szczegółów: „czterech robotników”, „miotłami / zrobionymi z lipy”, „kościane grzebienie”, „szary warkoczyk / mysi ogonek ze wstążeczką”. Dzięki takiej skrupulatności i na przykład nadaniu pasemku włosów szarej barwy i opisaniem go jako „mysi ogonek ze wstążeczką”, Różewicz tworzy nieśmiertelny symbol losu niewinnych, małych dzieci, których młode życie zostało brutalnie przerwane w obozie, w komorze gazowej.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies