Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Sto pociech - geneza

Autor: Karolina Marlga

Wisława Szymborska poświęciła swój wiersz „Sto pociech” – podobnie jak liryki „Psalm”, „Kobiety Rubensa”, „Tortury” czy „Recenzja z nienapisanego wiersza” - analizie motywu człowieka i jego relacji ze światem. Jest to bardzo popularny wątek w rozważaniach polskich poetów, obecny już w renesansowym piśmiennictwie Jana Kochanowskiego („Nie porzucaj nadzieje”), który zapoczątkował podejmowanie egzystencjalnych problemów na łamach poezji. W jego ślady – prócz Szymborskiej – poszli między innymi:
  • Kazimierz Przerwa-Tetmajer w „Końcu wieku XIX”;

  • Stanisław Lem w „Wizji lokalnej”;

  • Tadeusz Różewicz w utworach „Biel” i „Cierń”;

  • Stanisław Barańczak: „Spójrzmy prawdzie w oczy”, „Mieszkać”;

  • Adam Zagajewski w „Klęsce”;

  • Ryszard Krynicki w liryku „Język to dzikie mięso”;

  • Andrzej Bursa w utworze „Uwaga dramat”;

  • Miron Białoszewski „Wywód jestem’u”;

  • Adam Ważyk „Poemat dla dorosłych”.


Wiersz „Sto pociech” to poezja prawdy o człowieku i człowieczeństwie, wypowiedziana w ironicznej formie, co jest kwintesencją stylu naszej Noblistki, o którym krytycy literaccy, koledzy po piórze oraz czytelnicy wypowiadają się z podobną atencją i szacunkiem.
„Poetka o sprawach wielkich i dramatycznych, filozoficznych i metafizycznych potrafi mówić językiem codziennym, prostym, zwyczajnym, niewstydzącym się swej potoczności. Bez wątpienia ten mariaż jest największym talentem i osiągnięciem tej twórczości i Szymborska zostaje w naszej pamięci jako ktoś, kto udoskonala nas i uwzniośla poprzez swoją sztukę, równocześnie nie żądając w zamian fałszywego potakiwania, udawania, że wiemy coś więcej niż wiemy”L. Żuliński, autor opracowania „Lekcje z Szymborską” (Bochnia 1996, s. 69).
„Niewiara w ład świata, ale rozsądna, bacząca na to, że cenne jest samo życie; obraz człowieka podejmującego wybory, których sensu i rezultatu nie zna, dopełniony jednak spostrzeżeniem, że charakter taki mają nie tylko decyzje o fundamentalnej życiowej wadze, ale i te najbłahsze, codzienne. Zgoda na sprzeczności istnienia stanowiła stały składnik refleksji Szymborskiej” - Z. Jarosiński „Literatura lat 1945 – 1975” (Warszawa 1996, s.108).

„Szymborska cały czas dąży do wyrażania myśli filozoficznej i osobistego przeżycia głosem przyciszonym, ciągle też gra z językiem codziennym, posługując się całym własnym systemem ironicznych odniesień do tradycji. Jest sobą – poetką, kobietą, osobą myślącą, przeżywającą radość i cierpienie bez żadnej ostentacji. ‘Głos’ człowieka ogólnego ‘w tej poezji to w sposób naturalny’ akurat głos poetki, kobiety, czyli Szymborskiej po prostu” - M. Baranowska, „Szymborska i Świerczyńska - dwa bieguny codzienności” [w:] „Sporne postaci polskiej literatury współczesne”, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej (Warszawa 1996, s. 7).

„Poezja Szymborskiej jest zatem zaatakowaniem mowy potocznej przez żywioł poezji. Jest poetycką ingerencją w potoczny sposób myślenia. Dlatego też mniej są tu istotne estetyczne, artystyczne konwencje; wszystkie one wyrosły z języka ‘mówionego’ i w poezji Szymborskiej do tego języka powracają. To stanowi o potoczności, naturalności wierszy Szymborskiej, które nie są ‘poezją’, lecz fragmentem rozmowy” - L. Szaruga, „Poezja polska w latach 1939 – 1988” (Wrocław 1993, s. 174).

„Jedno z najważniejszych zjawisk we współczesnej poezji polskiej. Niezwykła prostota i komunikatywność. Posługiwanie się fabułą i anegdotą. Zupełna bezpretensjonalność pisarska. A jednocześnie – jedna z poezji najambitniejszych intelektualnie, jeden ze światów poetyckich o najciekawszym sposobie istnienia” - J. Kwiatkowski, „Magia poezji. O poetach polskich XX wieku” ( wyb. M. Podraza – Kwiatkowska i A. Łebkowska, posłowie M. Stala, Kraków 1995, s. 132).

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies