Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Niektórzy lubią poezję - interpretacjaSwój wiersz „Niektórzy lubią poezję” Wisława Szymborska umieściła w tomie z 1993 roku, zatytułowanym „Koniec i początek”. Wiersz jest poetycką interpretacją popularnego hasła „Niektórzy lubią poezję”. Poetka przedstawia w nim swoje refleksje związane z odbiorem poezji przez czytelników oraz wygłasza sąd na temat zjawisk z zakresu życia literackiego, poddając je wartościowaniu i rozpatrując z subiektywnego punktu widzenia. Interpretacja wiersza wymaga odczytania go w różnorodnych kontekstach literackich

W swoim opracowaniu liryku Bogdan Zeler przeformułował jego tytuł w sposób, który jego zdaniem pełniej oddaje poruszoną problematykę. Według badacza twórczości Szymborskiej poetka chciała przekazać poprzez swój tekst spostrzeżenie, iż: „To dobrze, że istnieją ludzie, którzy lubią poezję, a więc potrafią ją zrozumieć i wartościować” (B. Zeler, „O poezji Wisławy Szymborskiej (opracowanie szkolne)”, Katowice 1996, s. 20).

Trzy zwrotki, na które podzielony jest tekst wiersza, rozważają składowe części jego tytułu: „Niektórzy lubią poezję”. Jak trafnie wyjaśnia to Zeler: „(…) pierwsze wersy są rozpisaniem kolejnych wyrazów, stanowiących tytułowe zdanie. Po nich następuje dalsza część, następuje dalsza część strofy, która sprawia wrażenie definicji tych słów” (B. Zeler, tamże, s. 20).

Analizowanie przez Szymborską w wierszu poszczególnych wyrazów, składających się na tytuł, skłania do zestawienia ich znaczenia ze słownikiem. Umożliwi to pełniejszą interpretację. Idąc za Zelerem, najlepiej sięgnąć po definicje podane przez największy „Słownik języka polskiego” pod redakcją Witolda Doroszewskiego.

„Niektórzy (…)”

Szymborska pisze:
„Niektórzy - czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość
Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów
Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc”. Słownik Doroszewskiego podaje: „Niektóry, tworzy wyrażenia oznaczające; część (przeważnie niewielką) zbioru zespołu, zakresu czego, przeciwstawioną innej części albo całości, wyróżnianą z tej całości, nie wszyscy, nie wszystko”.

Zwrotka ta jest informacją o ilości osób lubiących poezję. Zawężenie ich kręgu określeniem „niektórzy” ujawnia powszechnie znaną prawdę – poezja jest obiektem zainteresowania niewielu ludzi. Tym smutnym i gorzkim spostrzeżeniem podmiot liryczny rozpoczyna dokładniejszą analizę. Zauważa on najpierw, iż miłośnicy poezji nie stanowią większości ludzi, by szybko dodać, że to raczej ich mniejszość. Wiele osób deklaruje swoją sympatię dla tej dziedziny piśmiennictwa dlatego, że „musi”. Tezę potwierdza wzmianka o popularności poezji w wybranych miejscach i środowiskach: w szkołach, gdzie uczniowie są zmuszani do analizy wierszy oraz wśród samych poetów. Zwrotkę kończy spostrzeżenie, iż osób lubiących poezję, czyli poświęcających czas lekturze bezinteresownie i szczerze – są jedynie „dwie na tysiąc”. Ważne, by zwrócić uwagę, na brak oceniania przez podmiot, który: „(…) niczego nie sugeruje ani nie podpowiada, po prostu stwierdza, że poezja ma niewielu czytelników, ale to wcale nie wpływa na jej ocenę, nie przesądza o wartości” (U. Lementowicz, dz. cyt.).

„(…) lubią (…)”

U naszej Noblistki czytamy:
„Lubią - ale lubi się także rosół z makaronem
Lubi się komplementy i kolor niebieski
Lubi się stary szalik
lubi się stawiać na swoim
Lubi się głaskać psa”

U Doroszewskiego: „Lubić – mieć w czym upodobanie, znajdować w czymś przyjemność, mieć skłonność, pociąg do czegoś; czuć do kogo sympatię, być do kogo przywiązanym”.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies