Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Ars poetica? - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Nazywany przez krytyków oraz czytelników tekstem programowym i autotematycznym wiersz Czesława Miłosza „Ars poetica?” rzeczywiście dotyczy próby dookreślenia stosunku autora do własnej poezji oraz wyszczególnienia jej celów i zadań.

Podobnie jak Arystoteles w „Poetyce”, Horacy w „Liście do Pizonów”, Franciszek Ksawery Dmochowski w „Sztuce rymotwórczej”, Juliusz Słowacki w „Beniowskim”, czy Leopold Staff, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński oraz Stanisław Grochowiak w lirykach pod wspólnym tytułem „Ars poetica”, tak i Miłosz wpisał się w kanon dzieł poruszających popularny problem sztuki poetyckiej.

Utwór „Ars poetica?” - jak informuje wieńczący tekst podpis - powstał podczas pobytu Miłosza Berkeley w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku. Rok później wiersz został wydrukowany w tomie „Miasto bez imienia” (1969).

Ars poetica (Sztuka poetycka), nazwa nadana najdłuższemu z Listów do Pizonów Horacego; wierszowany esej o poezji, w którym Horacy powołując się na Neoptolemosa z Parion i Arystotelesa oraz, wykorzystując własne doświadczenia twórcze, omówił budowę dzieła literackiego. Postulował jednolitość kompozycji artystycznej, dbałość o stylistykę i język; na przykładzie eposu i dramatu podał wskazówki dotyczące miar wierszowych, przedstawiania charakterów i postaci, podkreślał potrzebę związku autora z dziełem, które poruszy odbiorcę tylko wtedy, gdy będzie wypływać z wnętrza twórcy. Horacy zauważył konieczność powiązania talentu (ingenium) i sztuki (ars), stałej refleksji nad własną twórczością” - hasło opracowano na podstawie „Słownika Encyklopedycznego - Literatura Powszechna” autorstwa Anny Cisak i Marii Żbik.

Podmiot mówi o swoich poszukiwaniach poezji, której odczytanie nie sprawiałoby problemu zwykłemu człowiekowi:
„Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu”.
Twórczość literacka – zdaniem podmiotu – powinna posiadać „bardziej pojemną” formę, która nie musiałby decydować o zaklasyfikowaniu jej do grona poezji czy prozy. Delektowaniu się testami kultury nie mogą towarzyszyć „męki wyższego rzędu”, czyli trudności z odczytaniem ukrytych znaczeń czy problemy ze zrozumieniem wielopiętrowych przenośni. Dalej podmiot skupia się nad uchwyceniem kwintesencji poezji. Zauważa, że:
„W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy,
/ że w nas jest,
więc mrugamy oczami, jakby wyskoczył z nas tygrys
i stał w świetle, ogonem bijąc się po bokach”.

Poezja powstaje z ubrania kryjących się w naszym wnętrzu tajemnic i zagadek w słowa. Gdy już pozwolimy im wydobyć się „z nas” – wówczas przecieramy oczy ze zdziwienia i niedowierzania, iż skrywaliśmy w sobie „tygrysa (…) bijącego się po bokach”. Poezja nie jest zatem - jak pisał Horacy – dowodem mądrości jej autora, lecz czymś nieprzewidywalnym i nieszablonowym, na co w swojej interpretacji „Ars poetici?” zwraca uwagę Irena Nowacka:
„Niejasność psychologicznych źródeł tworzenia poezji sprawia, iż akt twórczy staje się czymś wstydliwym, żenującym samego autora, polega on bowiem między innymi na swoistym emocjonalnym ekshibicjonizmie. W dodatku – jak się okazuje – efekty owego procesu są nieprzewidywalne, nierzadko zaskakują samego autora” (I. Nowacka, dz. cyt.).

Z tego powodu podmiot zgadza się z często powtarzanym stwierdzeniem, iż „dyktuje poezję dajmonion”, czyli „głos wewnętrzny” boskiego pochodzenia, „boski głos” z filozofii Sokratesa, utożsamiany z sumieniem lub – idąc za językowymi skojarzeniami – budzący złowrogie uczucie „demon”, ktoś „demoniczny”.

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies