Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Który skrzywdziłeś - geneza„Nie moją jest rzeczą mówić tu o twórczości Czesława Miłosza, inni to robili, robią i będą robić w sposób dużo bardziej kompetentny. Powiem tylko, że ta twórczość jest wielkim światłem literatury naszego czasu, w skali nie tylko polskiej. Poezja ta, sięgająca szczytów artyzmu, jest w pełni oryginalna w tym sensie, że Miłosza nie można przypisać do żadnej "szkoły", ani też niełatwo byłoby znaleźć jego uczniów czy naśladowców. Ale przede wszystkim jest to poezja, jak też i cała jego twórczość, pełna mądrości, głębokiej refleksji i zadumy nad światem i nad kondycją ludzką, poezja metafizyczna, poezja, która pomaga rozumieć świat, w którym żyjemy i czas, w którym żyjemy” – Jerzy Turowicz w artykule „Osiemdziesiąt pięć” („Apokryf” nr 9, czerwiec 1999 - dodatek do „Tygodnika Powszechnego”).

Władza jest marzeniem człowieka. Często jest tak pożądana, iż determinuje wszystkie decyzje i wybory jednostki, która osiągnięciu władzy podporządkowuje całe swoje życie. Wiersz Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” podejmuje właśnie popularny od najdawniejszych czasów motyw władzy. Poeta przygląda się i poddaje analizie rządy despotyczne, opartej na rządach autorytarnych, w których możni zapominali, iż z racji zajmowanego stanowiska powinni zawsze kierować się poczuciem odpowiedzialności za poddanych, pogłębiać stale swoją wiedzę, opierać się na uczciwości sprawiedliwości, zapomnieć o własnych interesach.

Przykłady realizacji motywu władcy tyrana – prócz liryku Miłosza - odnaleźć można między innymi w poniższych dziełach: