Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Głos w sprawie pornografii - intepretacja

Autor: Karolina Marlga

Choć tytuł wiersza – „Głos w sprawie pornografii”, wskazuje na poruszenie w nim problemu dystrybucji obrazów o erotycznej treści w celu osiągnięcia podniecenia seksualnego, to pierwsze słowa liryku demaskują jego prawdziwą tematykę, oscylującą co prawda wokół pornografii, lecz nie tej fizycznej, a umysłowej:
„Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast
na grządce wytyczonej pod stokrotki”.
Rozpusta określa tutaj nadmierne używanie czegoś, a nie – jak podaje internetowy „Słownik wyrazów bliskoznacznych”: „rozwiązłość, nierząd, lubieżność, wyuzdanie, cudzołóstwo, niemoralność, nieczystość, sprośność, rozpasanie, nieumiarkowanie, niepowściągliwość, rozpasanie, swawola, zbytek, nadmiar, przesada”. Szymborska użyła tego kontrowersyjnego słowa w odniesieniu do procesu myślenia, posiadającego zaraźliwe właściwości, rozsiewającego się i promieniującego, wędrującego zakazanymi drogami.
Podmiot kategorycznym tonem krytyki, oskarżenia i oburzenia nazywa myślenie najgorszym przejawem rozpusty, rozprzestrzeniającym się niczym „wiatropylny chwast”. Porównanie wysiłku intelektualnego do dzikich roślin, zaburzających porządek w środowisku naturalnym, wskazuje na negatywny stosunek podmiotu do cechującej człowieka wolności umysłu i dążenia do odkrywania nowych dziedzin i obszarów:
„Ustalony oficjalny „porządek myślenia” (grządka stokrotek) szybko i łatwo ulega zakłóceniu (chwast)” (U. Lementowicz, „Poezja Wisławy Szymborskiej”, Lublin 2003).

Kolejna zwrotka odsłania szerzej osobowość jednostki myślącej. Okazuje się, że wraz z inicjatywą umysłową idzie negowanie wszystkich świętości, że ludzie rozumni nie potrafią uszanować żadnego tematu i przestrzegać tabu:
„Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic.
Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu,
rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy,
pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubieżne obmacywanie drażliwych tematów,
tarło poglądów - w to im właśnie graj”.
Zdawałoby się, że takie kwestie, jak nazywanie rzeczy po imieniu, szczegółowe analizowanie problemów, łączenie wiedzy z różnych dziedzin, ciągłe dociekanie prawdy czy dotykanie tematów drażliwych są inicjatywami pożądanymi w społeczeństwie. Okazuje się jednak całkiem inaczej. Silne jednostki czy potężne instytucje, takie jak państwo czy kościół, prawo do „rozpustnego myślenia” gwarantują tylko sobie. W powyższym fragmencie widać także swobodę, z jaką Szymborska używa nomenklatury kojarzącej się ze sferą swobody seksualnej („lubieżne obmacywanie drażliwych tematów, / tarło poglądów - w to im właśnie graj”).

Tyranii i rządom dyktatorów próbują przeciwstawić się ludzie. Każdego dnia oraz każdej nocy grupy zwolenników tych samych poglądów łączą się „w pary, trójkąty i koła”. Mimo iż różni ich płeć, wiek, relacje rodzinne czy towarzyskie oraz zainteresowanie, pragnienie wolności w myśleniu determinuje ich do połączenia swoich sił i zagwarantowania sobie prawa do „deprawacji oraz nierządu” (braku skrępowania, wolnomyślicielstwa, wyzwolenia, braku zahamowań). Bezwstyd sięga granic, dla osiągnięcia celu - oddania się rozpuście, giną więzi rodzinne i przyjacielskie:
„Oczy im błyszczą, policzki pałają.
Przyjaciel wykoleja przyjaciela.
Wyrodne córki deprawują ojca.
Brat młodszą siostrę stręczy do nierządu”.

Kolejna zwrotka przynosi odwołanie się do języka Biblii. Szymborska zestawia rajskie drzew z zakazanymi przez Boga owocami z czasopismem pornograficznym:
„Inne im w smak owoce
z zakazanego drzewa wiadomości
niż różowe pośladki z pism ilustrowanych,
cała ta prostoduszna w gruncie pornografia”.

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies