Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Raport z oblężonego miasta - geneza

Autor: Karolina Marlga

Datowany na 1982 rok wiersz „Raport z oblężonego Miasta” pochodzi z tomiku o tym samym tytule (dokładnie „Raport z oblężonego miasta i inne wiersze”), opublikowanego w 1983 roku w Paryżu. Zarówno sam tytuł, jak i data pierwszego wydania, sugerują, iż należy kojarzyć ten zbiór z wydarzeniami stanu wojennego. Poza tytułowym, do najbardziej znanych wierszy tomiku należą „17 IX” i „Pan Cogito – powrót”. Pierwszy z nich zadedykowany został Józefowi Czapskiemu – wybitnemu malarzowi i eseiście, więźniowi łagrów sowieckich, współtwórcy armii generała Andersa, współzałożycielowi paryskiej „Kultury”. „17 IX” odwołuje się oczywiście do agresji radzieckiej na Polskę w 1939 roku. Znamiennym wersem utworu są słowa:
„(…) łatwo wejdziesz nieproszony gościu”.

Z kolei „Pan Cogito – powrót” odnosi się do problemu emigracji i powrotu z niej do zniewolonej ojczyzny (Herbert powrócił do Polski w 1981 roku). W utworze opisany został szok, jakiego zaznał poeta przybywający z Zachodu do skoszarowanego i ponurego państwa za „żelazną kurtyną”.

W niedzielę 13 grudnia 1981 roku od godziny 6 rano Telewizja Polska i Polskie radio zaczęły emisję przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego, który ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Premier, minister obrony narodowej i I Sekretarz PZPR w jednej osobie mówił wówczas:
„Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią (…) Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski”.
Winą za taki stan rzeczy obarczono przywódców „Solidarności”, dlatego też generał mówił dalej:
„Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki”.
Pogarszająca się sytuacja wewnętrzna i potencjalna groźba interwencji radzieckiej stały się pretekstami do wprowadzenia w życie stanu wojennego. Do dziś nie milkną dyskusje, czy decyzja ta była słuszna czy nie. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że stan wojenny tworzy jedną z najczarniejszych kart polskiej historii. Na mocy nowego prawa zakazane zostało zwoływanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, manifestacji, zbiórek publicznych, masowych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji (w tym celu odcięto wszystkie telefony). Dla przywódców opozycji demokratycznej wprowadzenie stanu wojennego oznaczało okres internowania. Pierwsze aresztowania liderów „Solidarności” miały miejsce jeszcze w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. W sumie w latach 1981-1983 internowanych zostało ponad 10 tysięcy działaczy opozycyjnych.


Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies