Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Lament - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

Wiersz jest poetyckim symbolem głosu pokolenia Kolumbów, czyli młodzieży, która wchodziła w dorosłe życie w latach 1939-1945. II wojna światowa okradła ich z ważnego etapu życia każdego człowieka - nie dane im było przeżycie młodości. Zaskoczyła ich w wieku właściwym na zawierania przyjaźni na całe życie, odpowiednim po przeżywania romantycznej miłości od pierwszego wejrzenia, którą potem będzie się wspominało przez całe życie. Tymczasem czekały ich lata tragedii, zanik wiary w tradycyjny system wartości, zburzenie wartości moralnych, zaprzeczenie dogmatom wiary chrześcijańskiej.
Podmiot liryczny zwraca się w swoim lirycznym monologu bezpośrednio do kilku odbiorców, precyzując adresatów swego wyznania już w pierwszej zwrotce. Swoje słowa kieruje do przedstawicieli kościoła („kapłanów”), oświaty („nauczycieli”), prawa („sędziów”), kultury („artystów”), rzemiosła („szewców”), medycyny („lekarzy”), administracji („referentów”) oraz do swojego „ojca”, w którym należy zidentyfikować Boga. Dokładne wyliczenie reprezentantów dziedzin, mających dla człowieka istotne znaczenie, było zabiegiem celowym.
„Podmiot zwraca się więc do ludzi w ogóle, ale wśród nich wymienia tych, którzy w szczególny sposób są powołani do słuchania wyznań (zeznań), kapłanów, nauczycieli, sędziów i lekarzy. Na koniec przywołuje ojca – jak dziecko, potrzebujące zrozumienia, rady, pomocy. Zwracam się [...] do Ciebie mój ojcze – mówi „ja” liryczne, a więc do rodzica lub do Boga Ojca” (Teodor Farent, „Poezje Tadeusza Różewicza”, Lublin 2007).
Prosząc o cierpliwe i szczere wysłuchanie jego opowieści, zapowiada doniosłą treść zwierzenia, na które w końcu się zdobył.
Kolejne strofy są opisem wyglądu, postawy i psychiki podmiotu lirycznego. Autocharakterystykę rozpoczyna od stanowczego wyznania:
„Nie jestem młody”.
Należy o tym pamiętać, by nie dać się zwieść pozorom:
„niech was smukłość mego ciała
nie zwodzi
ani tkliwa biel szyi
ani jasność otwartego czoła
ani puch nad słodką wargą
ni śmiech cherubiński
ni krok elastyczny”.
Pozornie jego ciało jest smukłe, czyli wskazuje na dobry stan fizyczny, nie jest przecież ani za chudy, ani zbyt gruby. Bezokolicznik „smukłość” kojarzy się w tym kontekście z gibkością, elastycznością, ogólnie ze szczupłą sylwetką, która w naszej kulturze oznacza zdrowie i dobrą kondycję. W drugim wersie pada jednak ostrzeżenie, by przyglądający się mu ludzie nie dali się zwieść pozorom, ponieważ atrybuty młodości w fizycznym odniesieniu -„tkliwa biel szyi”, „jasność otwartego czoła”, „puch nad słodką wargą”, „śmiech cherubiński” oraz „krok elastyczny” - nie są dowodami na zachowanie tego samego młodego wieku w psychice.
Kolejna strofa rozbudowuje opis wyglądu podmiotu, odwołuje się jednak do cech „duchowych”. Ponownie otwiera ją informacja:
„Nie jestem młody”.
To stwierdzenie pociąga za sobą ostrzeżenie:
„niech was moja niewinność
nie wzrusza
ani moja czystość
ani moja słabość
kruchość i prostota”.
W pierwszym kontakcie z odbiorcą podmiot wydałby się „niewinny”, „czysty”, „słaby”, „kruchy” i „prosty” (możemy to interpretować jako bezpośredni, prostolinijny, szczery). Znowu mamy jednak przestrogę, by nie ufać złudzeniom.
Dopiero czwarta zwrotka jest wyjaśnieniem powodów tak bardzo krytycznego podejścia do samego siebie. Podmiot bez ogródek czy niepotrzebnych wstępów oraz uzasadnień wyznaje, iż jest mordercą.
Faktycznie jest młody – ma zaledwie dwadzieścia lat, ale zdążył już zamordować człowieka i splamionymi krwią palcami „gładzić białe piersi kobiet”. To wstrząsające wyznanie jest być może przyznaniem się do gwałtu.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies